• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Legăturile lui Mihai Viteazul cu orașul Tîrgu-Mureș

Legăturile pe care domnitorul Munteniei, primul unificator al teritoriilor românești, le-a avut cu Tîrgu-Mureșul nu sunt puține, cu toate că asupra prezenței sale efective în oraș domnește o aură de legendă. În anul 1595 Mihai Viteazul obține două victorii importante împotriva Imperiului Otoman, prima la Călugăreni și a doua la Giurgiu. Acestea vor determina încheierea unei păci favorabile Å¢ării Românești și vor asigura o anumită stabilitate în zonă, care îi permite voievodului punerea în aplicare a unui plan măreț, acela de a cuceri Transilvania și Moldova și de a înfăptui unirea tuturor teritoriilor locuite de populație de origine română. În anul 1599 Mihai Viteazul declanșează războiul împotriva principelui transilvănean Andrei Báthory, prin bătălia de la șelimbăr. Pentru această bătălie găsește sprijin și în rândul iobagilor secui din zona Mureșului. Timp de mai mulți ani aceștia suportaseră represalii foarte aprige din cauza faptului că își cereau dreptul la dezrobire promis de principele Transilvaniei. Neacordarea acestor drepturi și privilegii duce la declanșarea unor mișcări sociale împotriva nobilimii locale asupritoare, care va primi sprijin din partea puterii centrale. Răzvrătiții și căpeteniile lor sunt executați în piața publică a orașului. Pe fondul acestor evenimente domnitorul Å¢ării Românești, hotărât să cucerească Ardealul, găsește oportun să acorde sprijin populației din împrejurimile orașului Tîrgu-Mureș, deja pornită împotriva principelui transilvănean, pentru ca aceasta să i se alăture în război. Printre oamenii de încredere ai voievodului se numără și căpitanii maghiari Gașpar Korniș și Moise Secuiul, ale căror familii refugiate la Tîrgu-Mureș sunt protejate prin ordinul direct al voievodului. După victoria de la șelimbăr și intrarea triumfală în Alba Iulia, la 1 noiembrie 1599, orașul Tîrgu-Mureș va fi printre primele care recunoaște stăpânirea lui Mihai Viteazul. Drept urmare acesta îl va lua sub protecția sa și va acorda libertate iobagilor secui. Odată cu începutul secolului al XIX-lea se perpetuează în istoriografia locală informația legată de prezența unei capele ortodoxe ridicate de Mihai Viteazul în incinta fostei mănăstiri franciscane din cetatea orașului. În 1809, preotul reformat Nemes Gábor, într-un memoriu dedicat Bisericii Reformate din Cetate amintește de acest mic paraclis pictat în stil bizantin, presupunând că a fost ctitorit de domnitorul muntean pentru a-i servi ca loc de închinăciune în timpul vizitelor sale în oraș. Chiar dacă acest fapt nu este confirmat de alte izvoare istoriografice mai sigure, el a rămas viu în tradiția locală. Acest lucru nu poate fi explicat decât prin faima de care s-a bucurat voievodul muntean printre locuitorii Tîrgu-Mureșului. Bibliografie: Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, pp. 106-107. Autor: Maria Orosan-Telea