• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Biblioteca Teleki

Înființarea Bibliotecii Teleki la Tîrgu-Mureș, în anul 1802, a însemnat un pas important pentru viața culturală a orașului. Teleki Sámuel, cel care a inițiat acest proiect, este una dintre personalitățile de o erudiție desăvârșită, dobândită în timpul studiilor la cele mai prestigioase  universități europene. Preocupările sale multilaterale se oglindesc în colecția de cărți pe care a strâns-o și care astăzi cuprinde adevărate valori patrimoniale. Acestea au fost cumpărate sau primite din peste 25 de orașe ale Europei. În anul inaugurării bibliotecii, Teleki se afla deja la Viena în calitate de cancelar aulic, dar avea bibliotecari angajați cu care păstra o corespondență permanentă. Cele mai valoroase volume – datorită vechimii lor – păstrate la Biblioteca Teleki-Bolyai sunt cele 66 de incunabule. Metamorfozele lui Ovidiu, ediție publicată la Veneția în 1493, Liber de  homine (Cartea despre om) de Galeottus Martius, tipărită în 1745 la Bologna, Genealogiae deorum (Genealogia zeilor) de Boccaccio, datând din anul 1497, Epistolae de Hieronymus (1496) sunt doar câteva dintre acestea. Colecția mai cuprinde ediții din secolul al XVII-lea ale autorilor romani clasici: Titus Livius, Iulius Caesar, Tertullian, Tacitus sau Cicero, dar și scrierile creștine ale Sfântului Ieronim, Ioan Gură de Aur sau Sfântul Ambrozie. Ramurile științei: istoria naturală, fizica, chimia, astronomia, matematica sunt reprezentate în bibliotecă printr-un număr mare de volume, printre care ediții princeps ale operelor lui Galilei, Copernic, Newton, Laplace etc. Teleki a mai colecționat teze de doctorat în manuscris, publicații periodice din domeniul științei, literaturii sau istoriei, documente în original etc. Pasiunea sa pentru carte l-a determinat să apeleze la cele mai renumite edituri din țară și de peste hotare: cea a lui Aldus Manutius, Giunta, Estienne, Plantin, Elzevir, Honterus etc. Scrierile provenite de la autori români și maghiari sunt de asemenea bine reprezentate în Biblioteca Telekiană: Biblia lui șerban Cantacuzino, tipărită la București în 1688, Histoire de l'Empire Othoman de Dimitrie Cantemir, Supplex libellus valachorum în original, tipărit la Cluj în 1791, Istoria pentru începutul românilor în Dacia, de Petru Maior, Sanitatis studium de Paulus Kir, cea mai veche carte de medicină care s-a tipărit la noi în țară, la Brașov, în anul 1551, Dicționarul și gramatica limbii tibetane, volum alcătuit de Körösi Csoma Sándor. Împreună cu biblioteca soției sale, Zsuzsanna Bethlen, care cuprindea 2000 de exemplare și care s-a conservat integral, colecția lui Teleki va ajunge la 40. 000 de volume. Sala special amenajată pentru depozitarea cărților, cu mobilierul și  obiectele decorative originale s-a păstrat intactă de pe vremea fondatorului, constituind în sine o atracție turistică. De-a lungul timpului, aceasta a fost îmbogățită prin donații sau achiziții de alte fonduri. Dintre toate cel mai substanțial este fondul Colegiului Reformat, cuprinzând 80.000 de volume, printre care nu număr impresionant de manuscrise ale celor doi Bolyai. Acestora li se adaugă fondul Gimnaziului Romano-Catolic, biblioteca mănăstirii franciscane de la Călugăreni (jud. Mureș), bibliotecile gimnaziilor protestante de la Cristurul Secuiesc și Orăștie. Astăzi, Biblioteca Teleki-Bolyai a ajuns la un număr de 250.000 de titluri. Pe lângă asigurarea și facilitarea accesului publicului, conservarea și restaurarea cărții vechi sunt prioritățile personalului specializat care lucrează aici. În incinta bibliotecii, în aripa dreaptă la parter a fost amenajată o cameră memorială Bolyai cu obiecte personale, manuscrise și diferite ediții ale operelor celor doi matematicieni. Bibliografie: Sebestyén Spielmann Mihály, Telekiana în vol. Tîrgu-Mureș, oraș al artelor, volum editat de Primăria Tîrgu-Mureș în colaborare cu revista "Vatra", pp.171-184. Autor: Maria Orosan-Telea