• Astăzi, 4.10.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Termeni și Condiții

privind utilizarea Platformei Cultură în Mureș – cultura.inmures.ro

Îți mulțumim că ai ales Platforma noastră dedicată activităților culturale și evenimentelor culturale din Județul Mureș.
 
Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai Platformei cultura.inmures.ro și tine, în calitate de utilizator al Platformei. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract.
 

I.    Proprietarul Platformei

1.    SC REEA SRL este titularul și operatorul Platformei disponibile la adresa cultura.inmures.ro precum și prestatorul serviciilor oferite prin intermediul Platformei.

2.    SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500 (denumită în acest document „Reea”/„noi”). Contactarea Reea cu privire la această Platformă este posibilă la adresa de e-mail cultura@inmures.ro sau prin intermediul canalelor de comunicare menționate pe Platformă.  

II.     Scopul acestor Termeni și Condiții

1.    Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și utilizezi Platforma cultura.inmures.ro, denumită în continuare „Platforma”.

2.    Termenii și Condițiile de mai jos, împreună cu Politica de prelucrare a datelor personale, (denumiți în continuare „Condiții") reprezintă contractul cu titlu gratuit aplicabil în relația dintre Reea și persoanele care vizitează și utilizează Platforma.

3.    Atunci când vizitezi și folosești Platforma ești beneficiar al serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza Platforma.

4.    Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la Platformă persoanelor care încalcă aceste Condiții.

5.    Prezentele Condiții și termenii suplimentari, detaliați pe pagina aferentă serviciilor oferite, reprezintă acordul încheiat cu vizitatorii și utilizatorii Platformei. O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția ta la adresa https://cultura.inmures.ro/termeni-si-conditii.html

6.    Prin utilizarea Platformei, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.

7.    Pentru orice întrebări cu privire la Condiții sau Platformă, te rugăm să ne scrii la adresa
de e-mail cultura@inmures.ro.
 
III.    Utilizarea serviciilor oferite de Reea

1.    Serviciile Reea constau în accesul la și utilizarea Platformei. Reea acordă în favoarea utilizatorilor o licență personală, neexclusivă, netransmisibilă, revocabilă, care nu se poate cesiona, pentru utilizarea Platformei, destinată exclusiv pentru uzul Utilizatorilor și pentru a accesa și utiliza informațiile puse la dispoziție prin intermediul Platformei. Toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin aceste Condiții sunt ale Reea și ale colaboratorilor săi.

2.    Ca regulă, accesul la Platformă este permis oricărei persoane care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune.

3.    În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane, fără a oferi o explicație a deciziei luate de noi.

4.    Utilizarea Platformei se poate realiza doar de către persoane adulte cu capacitate juridică deplină. Prin utilizarea Platformei, confirmi că îndeplinești aceste condiții.

5.    Prin utilizarea Platformei, utilizatorul:
a)    își asumă răspunderea pentru activitatea desfășurată în cadrul Platformei.
b)    admite că Reea nu este responsabilă pentru conținutul creat de utilizator, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a nelegalității conținutului respectiv.
c)    se obligă ca orice conținut care emană de la Utilizator (text, foto, video) să nu fie ilegal, obscen, amenințător, defăimător, rasist, să incite la violență, să încalce confidențialitatea sau drepturi de proprietate intelectuală, fiind unicul responsabil pentru prejudicierea terților sau a noastră în caz contrar. Ne rezervăm dreptul (dar nu și obligația) de a elimina un astfel de conținut, dar nu vom revizui în mod regulat conținutul postat.

6.    Prin utilizarea Platformei ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul Platformei și/sau e-mail poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată.

IV.    Drepturi de proprietate intelectuală. Responsabilitatea autorului conținutului publicat. Cesiunea dreptului de comunicare și expunere publică

1.    Orice element de conținut din Platformă (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video), design-ul, bazele de date accesibile în cadrul Platformei aparțin fie (i) Reea, (ii) autorilor al căror nume este indicat în josul paginii sau (iii) persoanelor juridice (instituții publice sau persoane juridice private cu activitate în domeniul cultural) și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al celor trei categorii de autori indicați mai sus. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.   

2.    Utilizatorii un drept de utilizare a elementelor Platformei care sunt strict necesare pentru executarea prezentelor Condiții. Puteți copia și imprima conținutul Platformei doar pentru folosirea în scop personal și necomercial sau educațional. Orice conținut preluat în scop educațional trebuie să fie însoțit de textul „sursa: cultura.inmures.ro” și a numelui autorului indicat, iar pentru citarea în mediul electronic este necesară menționarea link-ului www.cultura.inmures.ro și a numelui autorului, după caz.

3.    Reea nu pretinde și nu deține drepturi de proprietate intelectuală cu privire la conținutul furnizat de autorii indicați la finalul articolelor și interviurilor publicate pe Platformă. Astfel, întreg conținutul furnizat de autorii respectivi se află în proprietatea acestora, fiind unicii responsabili cu privire la conținutul publicat. În calitate de autor, ai obligația de a te asigura că conținutul adăugat de tine nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților.

4.    Autorii textelor/interviurilor/articolelor/opiniilor (denumite generic „conținut”) își exprimă acordul de a transmite către Reea - prin crearea oricărui conținut cu scopul de a fi publicat pe Platformă  -  un drept de autor neexclusiv și nelimitat teritorial asupra conținutului cu privire la publicarea, republicarea, difuzarea și orice altă formă de expunere/comunicare publică a conținutului respectiv în cadrul  Platformei și pe paginile noastre de socializare pe toată durata de protecție a drepturilor de autor. Aceste drepturi de autor se transmit către Reea în schimbul dreptului conferit de Reea constând în publicarea conținutului în cadrul Platformei. Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de autori.  

5.    Ne rezervăm toate drepturile care nu sunt acordate în mod expres prin prezentele Condiții.

6.    Reea nu este responsabilă asupra conținutului furnizat de colaboratori sau terți, indiferent dacă acest conținut este cu caracter publicitar sau nu. În cazul în care consideri că un anumit conținut disponibil pe Platformă încalcă drepturile tale de autor sau alte drepturi personale, te rugăm să ne aduci la cunoștința drepturile care consideri că sunt încălcate la adresa cultura@inmures.ro, pentru a putea lua măsurile legale necesare.

7.    Informațiile care emană de la diverse persoane juridice cu privire la organizarea de evenimente și activități culturale (instituții publice sau persoane juridice private cu activitate în  domeniul cultural) sunt preluate în cadrul Platformei cu scopul de a promova evenimentele și activitățile culturale organizate de respectivele persoane și de a promova activitățile culturale organizate în județul Mureș. La finalul fiecărei informații preluate, indicăm link-ul către adresa paginii de socializare/website-ului la care sunt oferite informațiile despre eveniment/activitate. Reea nu deține și nu pretinde niciun drept și nu are niciun control cu privire la organizarea respectivelor evenimente sau activități culturale. Prin urmare, Reea nu este responsabilă în cazul în care evenimentul sau activitatea culturală se anulează, amână sau informațiile preluate din sursele indicate nu sunt corecte sau complete.

V.    Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

1.    Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori reprezintă informații confidențiale.

2.    Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii Platformei le furnizează în vederea utilizării serviciilor noastre. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin intermediul Platformei sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 
VI.    Trimiteri către surse terțe

1.    Platforma poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare ale unor terțe persoane) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este responsabilă și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

2.    Nicio legătură către alte site-uri/platforme nu poate fi calificată drept o aprobare sau susținere a acestora. Ești de acord că, în măsura permisă de lege, Reea sau partenerii noștri, nu vom putea fi ținuți responsabili pentru conținutul sau disponibilitatea unor astfel de site-uri/platforme.

VII.     Limitarea răspunderii Reea.

1.    Reea oferă acces la Platformă pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Platforma pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale Platformei, în măsura permisă de lege.

2.    Reea nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea conținutului disponibil pe Platformă care a fost scris de colaboratorii noștri sau preluat din sursele publice ale unor persoane juridice cu activitate în domeniul cultural. În acest sens, Reea nu poate garanta corectitudinea informațiilor furnizate pe Platformă. Reea nu își asumă nicio răspundere pentru conținutul site-urilor de prezentare/platformelor de socializare ale persoanelor juridice terțe, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste site-uri/platforme.

3.    Reea nu are obligația de a monitoriza conținutul autorilor, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. Autorul conținutului publicat pe Platformă admite că Reea nu este responsabilă pentru conținutul publicat de autor, de aceea Reea nu este responsabilă pentru orice consecințe care ar putea apărea ca urmare a ilegalității conținutului.

4.    Informațiile incluse pe Platformă au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, din sursele indicate în cadrul Platformei, pe care Reea le consideră de încredere. Informațiile disponibile pe Platformă, preluate din alte surse, nu reprezintă o informare creată de Reea sau la solicitarea Reea. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizezi informațiile prezentate pe Platformă. Utilizatorul acceptă și înțelege că Reea nu poate fi responsabilă pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe Platformă.

5.    Reea are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni sau conținut ale Platformei, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina  întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea.

6.    Prin utilizarea serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la  (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Platformei.


VIII.    Modificarea Condițiilor

1.    Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor, inclusiv a utilizatorilor autori de conținut.
2.    Modificările prezentelor condiții intră în vigoare la data publicării pe Platformă.
 
IX.    Imposibilitatea fortuită de executare

1.    Reea nu pot fi responsabilă și este astfel scutită de orice răspundere contractuală pentru erori sau întârzieri ale funcționării Platformei, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voința noastră, cum ar fi dar fără a se limita la: erori de funcționare tehnică Platformei, viruși, erori de conexiune la internet sau la telefon, acces neautorizat în sistemele Platformei, erori de operare, grevă etc.

X.    Interpretare, nulitate, litigii

1.    Titlurile secțiunilor prezentelor Condiții sunt inserate doar în scop de referință și nu vor afecta interpretarea acestora.

2.    Neexercitarea de către Reea sau exercitarea fără succes a drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentelor Condiții nu constituie o renunțare la drepturile sale. Nicio executare separată sau parțială a oricărei obligații nu va exclude executarea integrală a unei astfel de obligații.

3.    În cazul în care una dintre clauzele prezentelor Condiții va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare legislativă sau printr-o hotărâre a instanțelor de judecată, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea celorlalte clauze ale Condițiilor. Părțile vor depune toate eforturile pentru modificarea respectivei clauze, păstrând scopul prezentelor Condiții.

4.    Legea aplicabilă prezentelor Condiții este reprezentată de legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.
5.    Prin acceptarea implicită a prezentelor Condiții îți exprimi consimțământul de a le respecta.   


Versiunea 1 - în vigoare din 25 iulie 2023