• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Biblioteca Municipală "Petru Maior" din Reghin

Începuturile Bibliotecii Municipale “Petru Maior” sunt legate de înființarea la Reghin, în anul 1950 a Bibliotecii Orășenești, care o perioadă de timp a purtat denumirea de Bibliotecă Centrală Raională, fiind forul metodic al bibliotecilor comunale și sătești arondate raionului Reghin. Inaugurarea bibliotecii a avut loc în data de 20 octombrie 1950. Începutul a fost modest. Fondul inițial al bibliotecii era format din cele 210 broșuri provenite de la Ateneul Popular, care în cursul lunii noiembrie 1950 a fost completat cu încă 2000 de exemplare trimise de fostul Comitet pentru Așezăminte Culturale, astfel că la sfârșitul anului 1950 să existe în evidența bibliotecii 2210 volume cu 338 cititori și 2100 cărți citite, deservită de un singur bibliotecar. Biblioteca și-a început activitatea într-o cameră modestă, aflată în imobilul de lângă actualul gimnaziu “Alexandru Ceușianu”, iar la scurt timp s-a mutat la Casa de Cultură. În actualul sediu, de pe strada George Coșbuc, biblioteca își desfășoară activitatea din anul 1955. Primul ei bibliotecar a fost Mircea Leon, care a pus bazele unei biblioteci moderne, funcționale, apreciată de către cititori.  Odată creată, biblioteca reghineană s-a impus în viața comunității, prin îmbogățirea permanentă și sistematică a fondurilor de publicații curente și retrospective. De la o singură cameră în 1950, când și-a început activitatea, s-a ajuns în 1970, la 9 camere  spațioase, iar în prezent, Biblioteca municipală “Petru Maior” din Reghin are la dispoziție 14 săli spațioase. De la 2210 cărți existente în 1950, astăzi s-a ajuns la peste 120.000 publicații care satisfac în mare măsură cerințele de informare și documentare ale cititorilor reghineni. Cititorii pot găsi în bibliotecă un bogat fond de lucrări de referință (enciclopedii, dicționare, lexicoane) dintre care menționăm Enciclopedia României în patru volume (1936-1943), Encicolpedia Română în trei volume, Dicționarul enciclopedic ilustrat, Cartea Românească 1931, Enciclopedia Română Minerva (1930), Meyer – Konversation lexicon (1889-1890), A Pallas Nagy Lexikona în 18 volume, Revai Nagy Lexikona, Revai Nagy Lexikona în 21 de volume, Dicționarul Larousse, Dicționarul tehnic român, Enciclopedia Britanica 29 volume plus 2 volume index, Magyar Nagylexikon (1999). Biblioteca este abonată la peste 42 ziare și reviste. Există de asemenea, compartimentul de carte străină și colecția de periodice, care funcționează într-un sediu separat cât și fondul documentar  de carte veche, colecții de reviste și alte lucrări de valoare, numărul lor depășind 4000 de volume, care s-a înființat în 1967 fiind mult apreciat de specialiști. Cea mai veche lucrare este Codul lui Iustinian (1551), urmat de Almanach de Gotha (1886), Lexicon trilinque latino-hungarico-germanicum (1818), coleția revistei Transilvania, numere din revistele Familia, Convorbiri Literare, numeroase lucrări de specialitate din domeniul istoriei, geografiei, filozofiei și beletristicii. În 1962 s-a trecut la organizarea raftului liber la secția împrumut adulți, iar 2 ani mai târziu afost înființată secția pentru copii și tineret. Bibliografie Marin șara, “Biblioteca Municipală Petru Maior” - 70 de ani de lectură publică la Reghin – din volumul “Biblioteci Reghinene – File de istorie”, 2005 Autor: Laurențiu Blaga