• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Revista "Vatra"

 Revista VATRA este o publicație de cultură reputată în peisajul cultural și științific românesc și internațional. Domeniile de cercetare științifică pe care le ilustrează Revista Vatra sunt cele ale criticii, istoriei și teoriei literare, în care membrii colegiului de redacție s-au impus cu strălucire. Întemeiată în anul 1894 de I. L. Caragiale, Ioan Slavici și George Coșbuc, revista avea o apariție bilunară, format tip carte și un conținut eterogen. Grupul țintă era pătura mijlocie de oameni relativ cultivați și intelectualitatea transilvăneană. Revista VATRA reapare, în serie nouă, în anul 1971, la Tîrgu-Mureș, sub conducerea lui Romulus Guga. Ritmul de apariție este lunar, formatul tip ziar. Conținutul este mai specializat și mai divers, grupul țintă al revistei fiind intelectualii de formație sau interes în domeniul umanist. În anii '80 revista face eforturi pentru cultivarea și conservarea unei minime libertăți de expresie și de promovare a valorilor autentice în ciuda intruziunii ideologice a regimului totalitar. Revista și-a păstrat nealterate principiile dominate (criteriul valoric, autonomia estetică, spiritul civic) și după anul 1989. În anul 1995 s-a revenit la formatul tip carte, revista și-a schimbat mult din structură, adaptîndu-se mai bine la nou, publicând texte remarcabile ale unor scriitori și cercetători români și străini. Revista VATRA ocupă un loc de prim rang în cadrul vieții literare, culturale și științifice românești, fapt subliniat și de comentariile și aprecierile la adresa revistei VATRA apărute în principalele lucrări lexocografice consacrate presei românești: Ion Hangiu, Dicționarul presei literare românești 1987, Ion Hangiu, Dicționarul revistelor literare românești (1790-1990), 1996, Dicționarul general al literaturii române, 2004-2006, Iulian Negrilă, Istoria presei, 1997, Marian Petcu, Structura presei românești, 2001, Marian Petcu, Istoria Presei românești 2003, Vasile Pasailă, Presa în istoria modernă a românilor, 2004. Pentru meritele sale culturale deosebite, revista VATRA a obținut de-a lungul timpului, premii și distincții prestigioase. În colegiul de redacție al revistei se numără academicieni, profesori din străinătate, profesori români cu reputație și prestigiu recunoscute. Printre colaboratorii revistei se disting o serie de personalități de prestigiu ale culturii românești, precum și profesori și cercetători din străinătate. Numere ale revistei VATRA au fost recenzate în reviste de cultură românești și străine. Autor: Laurențiu Blaga