• Astăzi, 21.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Biserica Unitariană

Biserica Unitariană a fost construită între anii 1929-1930 lângă vechea casă de rugăciuni a unitarienilor care fusese ridicată încă din 1869. Existența confesiunii unitariene în Transilvania și la Tîrgu-Mureș se leagă de numele lui Ferenc Dávid, fondatorul acesteia și primul episcop unitarian. Contextul politic din Transilvania devine favorabil pentru activitatea lui Ferenc Dávid prin  Dietele de la Turda, ținute în anii 1557 și 1568, în urma cărora se acordă libertate de credință tuturor confesiunilor din Transilvania. Unitarianismul devine religio-recepta alături de celelalte religii protestante. Însuși regele statului, Ioan Sigismund, va adopta această credință. Se pare că în această perioadă unitarienii din Tîrgu-Mureș au avut un loc de rugăciune și chiar o biserică distruse în timpul tulburărilor politice din jurul anului 1600. Secolele ce au urmat nu au fost tocmai favorabile răspândirii noii confesiuni deoarece s-a recurs în multe cazuri la convertirea forțată la religia catolică sau reformată, la confiscarea bisericilor și la cenzură. Abia în anul 1869, unitarienii din Tîrgu-Mureș vor reuși să ridice o casă de rugăciune și un han la colțul străzilor Bolyai și Borsos Tamás. Stilul arhitectural adoptat, neogoticul, se înscrie în tendințele arhitecturii romantice specifice acelei perioade. În imediata vecinătate a casei de rugăciuni se va construi în anii 1929-1930 o biserică, tot în stil neogotic, pentru a menține unitatea concepției arhitecturale între cele două clădiri. Fiind plasată într-o zonă urbană aglomerată, soluția planimetrică adoptată va fi atipică. Latura longitudinală a bisericii este aliniată șirului de case existente în acea perioadă și se desfășoară paralel cu strada. Nava propriu-zisă a bisericii se află la etaj, sub ea desfășurându-se  birouri și o sală de conferințe. Dinspre stradă există două uși de acces, una la nivelul inferior al turnului, pe unde se urcă spre nava bisericii, iar cea de-a doua în zona mediană a fațadei, prin care se ajunge la birourile de sub navă. Limbajul plastic folosit se compune din elemente tipice stilului gotic dar adaptate noilor materiale de construcții. Astfel, ferestrele au deschideri triunghiulare în partea superioară, derivate din deschiderile gotice în arc frânt, așa cum este cea de la portalul intrării în turn. Turnul are o rozasă patrulobă, iar în zona acoperișului, câte un fronton triunghiular pe fiecare latură. Interiorul bisericii este simplu, fără obiecte de artă religioasă, întrucât cultul unitarian interzice existența unor astfel de obiecte. Singurele decorațiuni sunt brâurile pictate cu motive florale, care marchează nervurile bolților sau anumite contururi.

 

Bibliografie:

Traian Popa, Monografia orașului Târgu Mureș, Tîrgu-Mureș, Fundația Culturală "Vasile Netea", 2005 (prima ediție 1932), pp. 246.

 

Autor: Maria Orosan-Telea

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]