• Astăzi, 29.11.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Az Unitárius Templom

Az unitárius templom 1929-1930 között épült, a régi unitárius  imaház mellett, melyet annak idején 1869-ben emeltek. Az unitárius vallás Erdélyben Dávid Ferenc nevéhez kötődik, aki megalapí­tója és első püspöke volt az Erdélyi Unitárius Egyháznak. A politikai kontextus kedvező volt Dávid Ferenc tevékenységére nézve, azáltal, hogy az 1557-es és az 1568-as Tordai Országgyűlés kimondta a lelkiismereti és vallásszabadság törvényét minden Erdélyben működő felekezetre. A törvény értelmében az unitárius vallás, akárcsak a többi protestáns vallás is ún. religio-recepta, azaz elismert, "bevett" felekezetté vált. Maga János Zsigmond fejedelem is unitárius hitre tért. A marosvásárhelyi unitáriusoknak ebben az időszakban feltehetőleg volt egy imaházuk illetve egy templomuk is, de amelyek az 1600-as év politikai zavargásai következtében megsemmisültek. Az elkövetkezendő időszak nem kedvezett az unitáriusoknak, hisz gyakran erőszakosan kényszerí­tették őket a katolikus, illetve a református vallásra való áttérésre, elkobozták templomaikat, cenzúrázták kiadványaikat. így az unitárius hí­veknek majd csak 1869-ben sikerül egy imaházat épí­teniük a Bolyai és a Borsos Tamás utcák sarkán, az akkori időszaknak megfelelően romantikus épí­tészeti elemekkel dí­szí­tve, neogótikus stí­lusban. 1929-1930 – ban az imaház közvetlen szomszédságában ugyancsak neogótikus stí­lusban felépül a mai unitárius templom. Mivel egy zsúfolt városi környezetben épült, az alaprajza a szokványostól eltérő. Az épület hossza az akkor létező házsor mentén, ahhoz igazodva sorakozik, párhuzamosan az utcával. Az úgynevezett főhajó az emeleti részen található, mí­g alatta, a földszinten irodahelyiségek és a gyűlésterem kapott helyet. Az utca felől két bejárata is van, egyik a torony alsó részén, amely felvezet a templomhajóba, a másik pedig a homlokzat közepén helyezkedik el, és az irodahelyiségbe visz. A templom épí­tészetére a gótikus stí­lus jellemző, viszont az új épí­tőanyagok használata miatt ezek a stí­luselemek természetesen módosultak. Az ablakok és a torony alatti bejárat is egyaránt csúcsí­vesek. A torony négy oldalán rozetta találhatók, a tetőzet irányába pedig mindnégy oldalról egy-egy háromszögű oromzat szögellik ki. A templombelső egyszerű kivitelezésű, minden vallásos jellegű tárgyat mellőz, hisz az unitárius vallás tiltja az ilyen  jellegű tárgyak használatát. Az egyedüli dí­szí­tő elem a festett, virágmotí­vumos erezet, amely a gótikus kővázat idézi.

 

Bibliográfia:

Traian Popa, Monografia orașului Târgu Mureș, Tîrgu-Mureș, Fundația Culturală "Vasile Netea", 2005 (prima ediție 1932), pp. 246.