• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Mészáros Ipartársulat Székháza

A mészárosok céhe egyike a legrégebbi marosvásárhelyi kereskedők testületének. Az első, létüket igazoló dokumentum, a Bánffy László fejedelem által 1493-ban kibocsátott, előjogaikat elismerő oklevél. A mészárosok céhének nagy szerepe volt a város fejlődésében. A 17. század első felében a középkori várban bástyát emeltek, ennek védelmét is felvállalva. 1876-ban a városközpont számos épülete tönkrement egy baleset következtében, minekutána elkezdődött az újabbak épí­tésének intenzí­v kampánya. Ekkor épí­tik fel a Mészáros Ipartársulat székházát is, a Rózsák Tere 13 szám alá. Az épületet Soós Pál épí­tészmester Nagy Győző tervei alapján épí­tette 1888-ban. „U” alakú, emeletes balszárnnyal. A földszinten volt a mészárszék és a húsos üzlet, az emeleten pedig különböző termek. Az épí­tészeti stí­lus szempontjából neoklasszicista vonásokat idéz, melyek főként a homlokzaton válnak nyilvánvalóvá. A szimmetria és kiegyensúlyozottság, túlzást kerülő formák elvét, ami a dí­szí­tést illeti, sikerrel alkalmazták. A homlokzat három függőleges regiszterre oszlik: a főtengely és két azonos oldalrész. A főtengelyen, a földszinten áll az a félkörnyí­lású bejárat, ami egy folyosón át a belső udvarra vezetett. Ennek megfelelően, az emeleten két összetett oszlopfőjű oszlop áll. A központi ablak négyszög alakú, jól tervezett dí­szí­tésű kerettel. Két ion oszlop között helyezkedik, ami az í­velt, dí­szí­tett orommezőt tartja. A négyszögletű orommezőt az épí­tés évének feliratával látták el. A két oldalon, úgy a földszinten, mint az emeleten is három-három nyí­lás van. A földszintiek egyszerűek, csupán az í­vkulcs dí­szí­ti. Ezzel szemben az emeletiek sokkal dí­szesebbek, domborművek, ion oszlopok és falhoz illesztett mellvédoszloppal vannak ellátva. A központi orommező, amely a központi ablakot veszi körül, az oldalsók esetén is megismétlődik.

 

Könyvészet:

Ioan Eugen Man- Considerații privind evoluția urbană în perioada de trecere spre orașul modern, în  vol. „Tîrgu-Mureș, oraș al artelor”, volum editat de Primăria municipiului Tîrgu-Mureș în colaborare cu revista "Vatra", pp. 58-59