• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Felhasználási feltételek

A Kultúra Marosvásárhelyen platform használatára vonatkozó feltételek - cultura.inmures.ro

Köszönjük, hogy a Maros megyei kulturális tevékenységeknek és kulturális eseményeknek szentelt platformunkat választotta.

Az alábbi dokumentum az Általános Szerződési Feltételek (szerződés), amelyek a köztünk, mint a cultura.inmures.ro Platform tulajdonosai és Ön, mint a Platform felhasználója közötti kapcsolatra vonatkoznak. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a szerződést.

I.       A platform tulajdonosa

1. Az SC REEA SRL a cultura.inmures.ro címen elérhető Platform tulajdonosa és üzemeltetője, valamint a Platformon keresztül kínált szolgáltatások szolgáltatója.

2. Az SC REEA SRL a romániai törvények szerint szervezett és működő kereskedelmi társaság, székhelye Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, Románia, postai irányítószám: 540110, a cégjegyzékbe J26/628/1998 számon bejegyezve, adóazonosító jele: RO10966500 (a jelen dokumentumban "Reea"/"mi"). A Reea-val a Platformmal kapcsolatban a [email protected] e-mail címen vagy a Platformon említett kommunikációs csatornákon keresztül lehet kapcsolatba lépni.

II.      A jelen Általános Szerződési Feltételek célja

1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a cultura.inmures.ro Platform (a továbbiakban: "Platform") meglátogatásakor és használatakor érvényesek.

2. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek a Személyes Adatkezelési Szabályzattal együtt (a továbbiakban: "Feltételek") képezik a Reea és a Platformot látogató és használó személyek közötti kapcsolatra vonatkozó ingyenes szerződést.

3. A Platform látogatása és használata során Ön szolgáltatásaink kedvezményezettje, és köteles betartani a jelen Feltételeket. A szolgáltatásaink igénybevétele előtt gondosan el kell olvasnia és el kell fogadnia a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, nem használhatja a Platformot.

4. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a Platformhoz való hozzáférést a jelen Feltételeket megsértő személyek számára.

5. A jelen Feltételek és a kínált szolgáltatásokhoz kapcsolódó oldalon részletezett kiegészítő feltételek jelentik a Platform látogatóival és felhasználóival kötött megállapodást. A jelen Feltételek egy példányát elektronikus formában tároljuk, és a cultura.inmures.ro/termeni-si-conditii.html [itt illessze be az oldalon található ÁSZF-re mutató linket] címen bocsátjuk az Ön rendelkezésére.

6. A Platform használatával Ön kifejezetten kijelenti, hogy: elolvasta a jelen Feltételeket, teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja a feltételeket, megérti, hogy a Feltételek betartása kötelező érvényű.

7. Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Platformmal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a következő címre [email protected].

III.    A Reea által kínált szolgáltatások igénybevétele

1. A Reea szolgáltatásai a Platformhoz való hozzáférésből és annak használatából állnak. A Reea személyes, nem kizárólagos, nem átruházható, visszavonható és nem átruházható engedélyt ad a Felhasználóknak a Platform használatára, kizárólag a Felhasználók használatára, valamint a Platformon keresztül elérhetővé tett információkhoz való hozzáférésre és azok használatára. Minden, a jelen Feltételekben kifejezetten nem biztosított jog a Reea és munkatársai tulajdonát képezi.

2. A Platformhoz való hozzáférés főszabály szerint minden olyan személy számára engedélyezett, aki elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és megfelel az ebben a szakaszban foglalt feltételeknek.

3. Kivételesen és alapos okból jogunkban áll korlátozni a hozzáférést azon felhasználók számára, akik a jogszabályokkal, az erkölcsbe vagy a jóhiszeműséggel ellentétesen járnak el és/vagy akik bármilyen módon kárt okozhatnak a Reea-nak vagy harmadik feleknek, anélkül, hogy döntésünk indoklását megadnánk.

4. A Platformot kizárólag nagykorú, cselekvőképes személyek használhatják. A Platform használatával Ön megerősíti, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek.

5. A Platform használatával a felhasználó:

a) felelősséget vállal a Platformon végzett tevékenységért.

b) tudomásul veszi, hogy a Reea nem felelős a felhasználó által létrehozott tartalmakért, ezért a Reea nem vállal felelősséget az ilyen tartalmak jogellenességéből eredő esetleges következményekért.

c) vállalja, hogy a Felhasználótól származó bármilyen tartalom (szöveg, fotó, videó) nem lehet illegális, obszcén, fenyegető, rágalmazó, rasszista, erőszakra uszító, a magánéletet vagy a szellemi tulajdonjogokat sértő, és kizárólag ő felel a harmadik feleknek vagy nekünk okozott károkért, amennyiben ilyen károk keletkeznek. Fenntartjuk a jogot (de nem kötelességünk) az ilyen tartalmak eltávolítására, de nem vizsgáljuk rendszeresen a közzétett tartalmakat.

6. A Platform használatával Ön elfogadja, hogy a Platformon és/vagy e-mailben történő elektronikus kommunikáció írásbeli kommunikációnak tekinthető, és megőrzés céljából Ön elfogadja, hogy jogosultak vagyunk az ilyen kommunikációt változatlan formában tárolni.

IV. Szellemi tulajdonjogok. A közzétett tartalom szerzőjének felelőssége. A közlés és a nyilvános megjelenítés jogának átruházása.

1. A Platform bármely tartalmi eleme (például védjegyek, logók, képek, szövegek, grafikák, hang- és videofájlok), dizájn, adatbázisok, amelyek a Platformon belül elérhetők, vagy (i) a Hálózathoz, (ii) a szerzőkhöz tartoznak, akiknek a neve az oldal alján szerepel, vagy (iii) jogi személyek (közintézmények vagy kulturális területen működő magánjogi jogi személyek) tulajdonát képezik, és a szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak. Ezt a tartalmat senki sem másolhatja, szedheti szét, módosíthatja, sokszorosíthatja vagy teheti közzé a fent megjelölt három szerzői kategória előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ezen anyagok engedély nélküli felhasználása a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül, és polgári és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.

2. A felhasználók a Platform azon elemeinek használatára jogosultak, amelyek szigorúan szükségesek a jelen Feltételek teljesítéséhez. A Platform tartalmát kizárólag személyes és nem kereskedelmi vagy oktatási célú felhasználásra másolhatja és nyomtathatja ki. Az oktatási céllal átvett tartalmakat a "forrás: cultura.inmures.ro" szöveggel és a szerző nevének feltüntetésével kell ellátni, az elektronikus környezetben történő idézés esetén pedig a www.cultura.inmures.ro linket és a szerző nevét kell feltüntetni, adott esetben.

3. A Reea nem tart igényt és nem rendelkezik semmilyen szellemi tulajdonjoggal a platformon közzétett cikkek és interjúk végén feltüntetett szerzők által szolgáltatott tartalomra. Így az érintett szerzők által rendelkezésre bocsátott valamennyi tartalom az ő tulajdonukat képezi, és kizárólag ők felelnek a közzétett tartalomért. Szerzőként Önnek kötelessége biztosítani, hogy az Ön által hozzáadott tartalom ne sértse harmadik felek szellemi tulajdonjogait.

4. A szövegek/interjúk/cikkek/vélemények (általánosságban "tartalom") szerzői - a Platformon való közzététel céljából történő bármilyen tartalom létrehozásával - beleegyeznek abba, hogy a Hálózatnak a tartalomra vonatkozó nem kizárólagos és területileg korlátlan szerzői jogot biztosítanak a Platformon és a közösségi médiaoldalainkon történő közzététel, újraközlés, sugárzás és a nyilvános megjelenítés/közlés bármely más formája tekintetében a szerzői jogvédelem időtartamára. Ezek a szerzői jogok a Reea által a tartalomnak a Platformon való közzétételére a Reea által biztosított jogért cserébe kerülnek átruházásra a Reea-ra. Az internet jellegéből adódóan nem rendelkezünk teljes körű ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget azért, hogy harmadik felek hogyan terjesztik a szerzők által létrehozott tartalmakat.

5. Fenntartunk minden olyan jogot, amelyet a jelen Feltételek kifejezetten nem biztosítanak.

6. A Reea nem felelős a közreműködők vagy harmadik felek által nyújtott tartalomért, függetlenül attól, hogy ez a tartalom reklám jellegű-e vagy sem. Ha úgy véli, hogy a Platformon elérhető bármely tartalom sérti az Ön szerzői vagy egyéb személyhez fűződő jogait, kérjük, értesítsen minket a [email protected] címen a jogairól, amelyet Ön szerint megsértettek, hogy megtegyük a szükséges jogi lépéseket.

7. A különböző jogi személyektől származó, kulturális események és tevékenységek szervezésére vonatkozó információkat (közintézmények vagy kulturális területen tevékenykedő magánjogi jogi személyek) a Platformon belül gyűjtjük az említett személyek által szervezett kulturális események és tevékenységek népszerűsítése, valamint a Maros megyében szervezett kulturális tevékenységek népszerűsítése céljából. Minden lekérdezett információ végén feltüntetjük annak a közösségi médiaoldalnak/weboldalnak a címére mutató linket, ahol az eseményről/tevékenységről szóló információ található. A Reea nem tulajdonosa és nem tart igényt semmilyen jogra, és nem ellenőrzi az említett kulturális események vagy tevékenységek szervezését. Ezért a Reea nem vállal felelősséget azért, ha a rendezvény vagy kulturális tevékenység elmarad, elhalasztásra kerül, vagy a megadott forrásokból származó információk nem helytállóak vagy nem teljesek.

V. Adatvédelem és a személyes adatokhoz való hozzáférés

1. A Reea és a felhasználók közötti kommunikáció során írásban vagy szóban megadott bármely információ bizalmas információnak minősül.

2. A Reea hozzáféréssel rendelkezik azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a Platform felhasználói szolgáltatásaink igénybevétele érdekében adnak meg. A Platformon keresztül gyűjtött vagy más módon feldolgozott személyes adatok feldolgozásának módjára vonatkozó részletes információk a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatban találhatók.

VI. Harmadik fél forrásaihoz történő utalás

1. A Platform tartalmazhat külső hivatkozásokat (harmadik felek linkjei, bannerjei, hirdetései) vagy hivatkozásokat más olyan weboldalakra/platformokra (pl. Facebook), amelyek nem a Reea tulajdonában vannak. Ezen weboldalak/platformok használatára külön felhasználási feltételek vonatkoznak, és a Reea nem felelős és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Kérjük, olvassa el az érintett vállalatok szabályzatát, mielőtt hozzájárulna az Önhöz tartozó személyes adatok feldolgozásához.

2. Más oldalakra/platformokra mutató linkek nem minősíthetők azok jóváhagyásának vagy támogatásának. Ön elfogadja, hogy a törvény által megengedett mértékben a Reea vagy partnereink nem vállalnak felelősséget az ilyen oldalak/platformok tartalmáért vagy elérhetőségéért.

VII. A felelősség korlátozása Reea.

1. A Reea a Platformhoz való hozzáférést "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon biztosítja, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Szolgáltatásainkat korlátozások, késések és/vagy az internet és az elektronikus kommunikáció használatával járó egyéb problémák jellemezhetik. Ön elfogadja, hogy a Platformot saját felelősségére használja. A törvény által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget a Platform megszakításaiért, kapcsolati hibákért, elérhetetlenségéért vagy működési zavaraiért.

2. A Reea nem vállal felelősséget a Platformon elérhető, a közreműködőink által írt vagy a kulturális területen tevékenykedő jogi személyek nyilvános forrásaiból átvett tartalmak megírása vagy bemutatása során esetlegesen előforduló hibákért vagy mulasztásokért. E tekintetben a Reea nem tudja garantálni a Platformon közölt információk pontosságát. A Reea nem vállal felelősséget harmadik fél jogi személyek bemutatkozó oldalainak/szociális médiaplatformjainak tartalmáért, az ezeken az oldalakon/platformokon keresztül népszerűsített vagy forgalmazott termékekért vagy szolgáltatásokért.

3. A Reea nem köteles ellenőrizni a szerzők tartalmát, kivéve, ha jogszabály másként rendelkezik. A Platformon közzétett tartalom szerzője tudomásul veszi, hogy a Reea nem felelős a szerző által közzétett tartalomért, ezért a Reea nem vállal felelősséget a tartalom jogellenességéből eredő esetleges következményekért.

4. A Platformon szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen a Platformon megjelölt, a Reea által megbízhatónak tartott forrásokból származnak. A Platformon elérhető, más forrásokból származó információk nem a Reea által vagy a Reea felkérésére létrehozott információkat jelentenek. Így nem vállalunk felelősséget azért, ahogyan Ön a Platformon bemutatott információkat felhasználja. A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Reea nem vállal felelősséget a Platformon bemutatott információk helytelen használatából eredő esetleges károkért.

5. A Reea bármikor jogosult a Platform különböző funkcióit vagy tartalmát részben vagy egészben módosítani vagy eltávolítani anélkül, hogy erről Önt előzetesen értesítené. Ön elfogadja, hogy az ilyen módosítások fennakadásokat okozhatnak, és a Reea nem vállal felelősséget ezekért.

6. Szolgáltatásaink használatával Ön vállalja, hogy a törvény által megengedett mértékben kártalanít minket és ártalmatlanít minket (i) a jelen Feltételek Ön által elkövetett bármely megsértése, valamint (ii) a Platform Ön általi helytelen használatából eredő, harmadik fél által velünk szemben támasztott bármely követelés esetén.

VIII. A Feltételek módosítása

1. A Reea fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételek egészét vagy egy részét a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa, beleértve azokat a felhasználókat is, akik tartalom szerzői.

2. A jelen Feltételek módosításai a Platformon való közzétételük napján lépnek hatályba.

IX. A végrehajtás véletlenszerű lehetetlensége

1. A Reea nem tehető felelőssé és ezért mentesül minden szerződéses felelősség alól a Platform működésében bekövetkező hibákért vagy késedelmekért, amelyek közvetlenül vagy közvetve olyan okok miatt következnek be, amelyekre nem tudunk hatni, mint például, de nem kizárólagosan: a Platform műszaki hibái, vírusok, internet- vagy telefonkapcsolati hibák, a Platform rendszereihez való illetéktelen hozzáférés, működési hibák, sztrájkok stb.

X. Értelmezés, érvénytelenség, jogviták

1. A jelen Feltételek szakaszcímek csak hivatkozás céljából kerültek beillesztésre, és nem befolyásolják az értelmezésüket.

2. A Reea jelen Feltételek szerinti jogainak gyakorlásának elmulasztása vagy sikertelen gyakorlása nem minősül jogairól való lemondásnak. Egyetlen kötelezettség külön-külön vagy részleges teljesítése sem zárja ki bármelyik kötelezettség teljesítését.

3. Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogszabályváltozás vagy bírósági döntés következtében semmisnek minősül, ez semmilyen módon nem érinti a Feltételek többi rendelkezésének érvényességét és végrehajthatóságát. A felek minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a szóban forgó kikötést a jelen Feltételek céljának megőrzése mellett módosítsák.

4. A jelen Feltételekre a román jog az irányadó. Abban az esetben, ha a felek nem tudják békés úton rendezni nézeteltéréseiket, a marosvásárhelyi bíróságok az illetékesek.

5. A jelen Feltételek hallgatólagos elfogadásával Ön kifejezi beleegyezését azok betartásához.

 

1. változat - 2023. július 25-től hatályos.