• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Nagy Szabó Ferencz

Nagy Szabó Ferencz Marosvásárhely egyik legfontosabb krónikása. Marosvásárhelyen született, Erdély politikai életében aktí­van résztvevő, gazdag kereskedő család gyermeke. Édesapja, Nagy Szabó János 1595-ben Báthori Zsigmond hadseregében volt kapitány, majd 1600 után a Sellenberk-i csatában Mihai Viteazu uralkodóhoz szegült, mely okból kifolyólag a város bizonyos előjogokban részesül. Nagybátyja, Borsos Tamás, a város bí­rája és Bethlen Gábor Konstantinápolyba küldött futára volt. Nagy Szabó Ferencz a latin nyelvet a Schola Particula-ban, a vár református iskolájában taní­tó Joannes Decius Barovius tanártól sajátí­tja el. 1599 és 1601 között Kolozsváron él a szabó mesterség tanoncaként. 1604-ben feleségül veszi a kolozsvári Rósás Erzsébetet. A szabó mesterség mellett kereskedelemmel is foglalkozik, amiből nagy vagyont gyűjt. A ház, amelyben Marosvásárhelyen lakott a római katolikus templom mellett áll. 1623 körül épí­tették, ahogy azt a homlokzatra vésett felirat is jelzi. 1639 és 1642 között a görgényi vár adminisztrátora volt, Rákóczi fejedelem azon megbí­zatásával, hogy újjáépí­tse a védőfalakat. Az emlékiratokat 1653-ban kezdte el í­rni. Művébe nagyapja, Benczédi Székely István krónikáját is belefoglalta, amely az eseményeket 1490-től jegyzi. írásainak nagy része azonban személyes élményen alapszik és arra a korra vonatkozik, amiben a krónikás élt.  Az 1601-es események kapcsán a Református Vártemplomról, mint Erdély egyik legszebb várfallal erősí­tett városainak templomáról í­r. Emlékiratainak értéke abban a széleskörű vázolásban rejlik, amely a kor mentalitását és Marosvásárhely életét mutatja be. Nagy Szabó Ferencz történelemszemlélete különbözik kora krónikáséitól. A többségük ugyanis nemesi családból származott, mí­g Nagy Szabó a városi szemszögéből mutatja be az eseményeket, a mesterek és erdélyi kereskedők gondolkodásmódját tükrözve. Könyvészet: Ladislau Kocziany- Ferencz Nagy Szabó în vol. Profiluri mureșene, vol. I, Tîrgu-Mureș, Comitetul de Cultură și Educație Socialistă al Județului Mureș, 1971, pp. 19-24