• Astăzi, 29.11.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Elie Câmpean

Elie Câmpean 1859-ben született a Szászrégen melletti Dedrádszéplak (Goreni) helységben, és a románok nemzeti felszabadí­tásáért folytatott harc miatt nagymúltú családból származik. Mind nagyapja, mind apja a 48-as forradalom részese volt. 1883-ban fejezi be tanulmányait a Balázsfalvi Teológiai Szemináriumban, és taní­tó-, majd lelkész lesz Gyergyóvárhegy (Subcetate Mureș) községben, ahol nagy hévvel  kötelezi el magát az ott élő románok gondjai mellett. 1897-1916 között Gyergyószentmiklós esperese. E minőségében román tannyelvű iskolák létesí­téséhez járul hozzá, és az Astra tevékenységét támogatja, hiszen úgy tartja, hogy ilymódon terjeszthető a román kultúra a székelységben. A I. világháború valamint Erdély Romániával való egyesülése után a Román Nemzeti Tanács képviselőjévé és a Román Bizottság  elnökévé nevezték ki. 1922-37 között Elie Câmpean Marosvásárhelyen tartózkodik (kisebb megszakí­tásokkal), és esperesi meg megyefőnöki tisztségeket tölt be. Emil Dandea akkori polgármester oldalán, fontos szerepe volt a Gyümölcsoltó Boldogasszony („Buna Vestire”) templom épí­tésében  – helyi szinten kiskatedrálisként is ismerik – amely 1948-ig a görög-katolikus közösségé volt.