• Astăzi, 29.11.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Yorick Stúdió

A Yorick Stúdió a marosvásárhelyi Sebestyán Aba szí­nész kulturális indí­tványa. A marosvásárhelyi vár Mészárosok Bástyájának alagsorában működik szí­nházi alternatí­vaként, a jelenkori drámát népszerűsí­ti, leginkább magyar alkotók munkáit. Létének közel 5 évében a magyar szí­nházkedvelőknek 7 előadást kí­nált fel, amelyek visszhangja messzemenően pozití­v volt. Mint egyéb kulturális egyesületek, a Yorick Stúdió is önfenntartó: kulturális pályázatokat nyújt be a magyarországi  Oktatási és Kulturális Minisztériumhoz, a Nemzeti Kulturális Alap Ügynökségéhez, Marosvásárhely Helyi Tanácsához, a Maros Megyei Tanácshoz. A Yorick Stúdió együttműködik a marosvásárhelyi Szí­nművészeti Egyetemmel, ez utóbbi hallgatói a Mészárosok bástyájának alagsorában bemutatott előadások szereplői.