• Astăzi, 22.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Biserica cu statut de monument istoric din Vulcan

Lucrări neautorizate la biserica cu statut de monument istoric din Vulcan

Biserica din satul Vulcan, comuna Apold, construită de coloniștii sași în secolul al XVI-lea, reprezenta în epocă un simbol al credinței și prosperității comunității locale, iar, alături de celelalte ansambluri evanghelice fortificate din zonă, un veritabil monument de arhitectură ecleziastică.Din aceste motive și pentru a i se asigura protecția adecvată, biserica a fost inclusă în Lista Monumentelor Istorice, în categoria celor de importanță națională.   
Edificiul s-a remarcat și prin durabilitate, rezistând de-a lungul celor 500 de ani de existență, atât vicisitudinilor vremurilor, cât și intemperiilor și calamităților  naturale. În ultimii 20 de ani însă, biserica cu statut de monument istoric a intrat într-un accelerat proces de degradare, înclinându-se în fața neputinței și nepăsării celor care ar trebui să vegheze la protejarea și punerea lui în valoare – proprietarii (Biserica Evanghelică) și autoritățile statului român cu responsabilități în domeniu.
În acest răstimp, depopularea satului ca urmare a emigrării sașilor în Germania și implicit, diminuarea considerabilă a comunității evanghelice, conjugată cu lipsa fondurilor bugetare și expertizei proprietarilor și autorităților locale în domeniul protecției monumentelor istorice au făcut ca, astăzi, biserica să ne ofere un peisaj dezolant: acoperișul deteriorat, structura de rezistență grav afectată, ferestre sparte, ziduri fisurate.  

     
Începând cu anul 2008, atât asupra bisericii (monument istoric), cât și a casei parohiale (aflată în aria de protecție a bisericii), au fost efectuate, la inițiativa Bisericii Evanghelice  și  Fundației pentru Familia Creștină din Sighișoara refacerea tencuielii unor porțiuni din zidăria exterioară, a fisurilor intramurale, consolidarea unor elemente structurale de rezistență (contraforți) aflate într-o stare avansată de degradare și în instalarea unui nou sistem de colectare a apei pluviale. 

 
Inițiativa este lăudabilă în măsura în care a vizat stoparea procesului de degradare a celor două imobile cu statut special. Numai că lucrările au fost executate fără ca inițiatorii să solicite și să obțină autorizația de construire eliberată de Primăria comunei Apold (în baza art. 3, lit. b din Legea nr. 50 / 1991 privind autorizarea lucrărilor de construcții), respectiv avizul pentru intervenții asupra monumentelor istorice emis de Comisia Națională a Monumentelor Istorice din cadrul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național (prevăzut de art. 23, alin. 1 și art. 24 din Legea nr. 422 din 2001 privind protejarea monumentelor istorice). Apoi, lucrările au fost executate de muncitori angajați cu ziua și nu de personal atestat, așa cum prevede Legea nr. 422 / 2001, art. 36, alin. 1, lit. h.


Decanul districtual al Bisericii Evanghelice, Johannes Halmen, a motivat că intervențiile nu reprezintă decât simple lucrări de întreținere, care nu necesită avize, însă potrivit Legii nr. 422 / 2001, art. 36, alin 1, lit. h, proprietarii și titularii dreptului de administrare asupra monumentelor istorice sunt obligați să respecte „toate condițiile și termenele de execuție cuprinse în avizul de specialitate atunci când execută ei înșiși lucrări de întreținere curentă sau orice alte intervenții”.
Reprezentantul Fundației pentru Familia Creștină, Teodor Halmen (fratele decanului districtual), nu a negat faptul că nu a întreprins niciun demers pentru autorizarea lucrărilor, întrucât nu deține sumele necesare pentru restaurarea întregii biserici.


La rândul său, administratorul Michael Meyndt a invocat dificultățile financiare majore cu care se confruntă consistoriul evanghelic în întreținerea bisericilor cu statut de monument istoric, afirmând că, în cazul celei din Vulcan, aveau de ales între a realiza un proiect al cărui cost se situează între 13.000-15.000 de euro (bani de care nu dispuneau) sau a repara, în fiecare an, câteva ceva, funcție de fondurile obținute din chiriile percepute pentru o serie de imobile aflate în proprietatea bisericii.

Absența autorizațiilor și avizelor legale a fost confirmată atât de fostul primar al comunei Apold, Bizo Sorin Dorin, cât și de directorul Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Național Mureș, Băciuț Nicolae.
Cel din urmă a reiterat insuficiența acută a alocațiilor bugetare destinate restaurării unor monumente istorice aflate în stare avansată de degradare,  amintind că în această situație se află și o serie de biserici ortodoxe din lemn din județ, doar că întrucât „bani nu dă nimeni,  este trist să asiști fără să ai puterea de a face ceva pentru stoparea procesului de degradare, mai ales că aceste inestimabile comori, unice valori de patrimoniu național reprezintă identitatea noastră ca popor”.

 Situația lucrărilor efectuate la biserica din Vulcan nu este cunoscută la nivelul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, șeful Serviciului de Investigații Criminale, în subordinea căruia se află și un birou de patrimoniu cultural, subcomisarul Rădulescu Constantin afirmând că „nu deține nicio informație” despre acest subiect. Inspectorul Bobei Marian din cadrul Poliției municipiului Sighișoara a declarat că „nefiind depusă nicio sesizare cu privire la lucrările executate la Vulcan, nu are cunoștință de vreo încălcare a legii”.

Întrucât biserica din satul Vulcan merită să-și recapete strălucirea de odinioară, dar lipsa fondurilor financiare nu poate constitui un temei acceptabil pentru încălcarea, fie și neintenționată, a cadrului normativ care reglementează protecția monumentelor istorice, rămâne de datoria instituțiilor statului cu atribuții în acest domeniu să restabilească legalitatea lucrărilor efectuate asupra celor două imobile cu statut special, deoarece continuarea intervențiilor fără autorizații, cu personal necalificat și prin metode, soluții tehnice și materiale de construcție neavizate de specialiști în restaurare ar putea produce pagube patrimoniale irecuperabile.
Biserica din Vulcan are nevoie urgentă de intervenții autorizate care să o salveze de la dispariție, iar includerea ei într-un proiect de restaurare, precum „Tezaure fortificate redescoperite”, demarat tot de Biserica Evanghelică și finanțat prin Programul Operațional Regional, în cadrul căruia vor fi reabilitate 18 biserici fortificate, ar putea constitui o alternativă viabilă!
                                
             Vasile Luca

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]