• Astăzi, 29.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Biserica Ortodoxă “Sf. Apostoli Petru și Pavel”

Biserica Ortodoxă  “Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Luduș a fost construită începând cu anul 1892 și a aparținut inițial credincioșilor greco-catolici. Apariția cultului greco-catolic în zona Ludușului se leagă de evenimentele de la începutul secolului al XVIII-lea, când în întreaga Transilvanie o parte a românilor ortodocși adoptă unirea cu Biserica Romei. Conscripția Episcolului Inochentie Micu Klein, datată în anul 1733, menționează un număr de 350 de credincioși greco-catolici care aparțin Bisericii Greco-Catolice. La acea dată comunitatea era deservită de o bisericuță și o casă parohială de lemn. La sfârșitul secolului al XIX-lea, bisericuța arde în întregime împreună cu toate obiectele de cult și cărțile bisericești. Pe locul acesteia, în anul 1892, preotul Nicolae Simion împreună cu credincioșii greco-catolici încep construirea unei noi biserici, de această dată din piatră. Cel care s-a ocupat de execuția lucrărilor, care au durat aproximativ un an, este meșterul constructor Szabo Gerson din Tîrgu-Mureș. În anul 1910 biserica a fost înzestrată cu un iconostas pictat la Viena de către artistul Antoniu W. Zeiler. Sfințirea bisericii va fi oficită la 12 iulie 1911 de Mitropolitul Victor Mihaly de Apșa. Biserica are o structură planimetrică simplă, o singură navă, absida altarului de formă hexagonală și un turn situat deasupra intrării. Elementele decorative ale exteriorului aparțin diverselor stiluri arhitecturale de la clasicism la un baroc moderat de factură vieneză. Portalul intrării are o structură clasică cu doi pilaștri cu capiteluri simple de-o parte și de alta și cu un fronton triunghiular susținut de un antablament. La nivelul superior al turnului se află alți pilaștri, aceștia având însă capiteluri ionice. Masa de zidărie care face legătura dintre turn și acoperișul navei sugerează într-o manieră mult simplificată formele volutelor folosite în cazul bisericilor baroce. Ferestrele care corespund navei sunt grupate câte două într-o structură arhitecturală încadrată de aceiași pilaștri cu capiteluri ionice folosiți și în cazul turnului și surmontată de un antablament clasicizant. Pictura interioră a fost realizată în anul 1931 de către pictorul Francisc H. Herczeg din Tîrgu-Mureș. Din cauza distrugerilor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial o mare parte a supafeței pictate a necesitat refaceri totale. Din vechea pictură s-au mai păstrat doar patru scene: Nașterea și Răstignirea Mântuitorului, în naos și Învierea și Înălțarea Domnului, în altar. Restul suprafeței a fost repictată în anul 1955 de către profesorul Coriolan Munteanu din Cluj. Biserica “Sf. Apostoli Petru și Pavel” a rămas greco-catolică până în anul 1948 când trece împreună cu întreg patrimoniul bisericesc în posesia Bisericii Ortodoxe. Bibliografie: Monografia orașului Luduș, Ed. Nico, 2008, pp. 206-207, 216-217.  

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]