• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Biblioteca Județeană

Tradiția biblioteconomică târgumureșeană este veche și puternic împământenită. Încă din secolul al XVI-lea Schola Particula, înființată pe lângă Biserica Reformată din Cetate, deținea o colecție bogată și variată de cărți. La începutul secolului al XIX-lea se naște prima bibliotecă publică, din inițiativa contelui Samuel Teleki, cancelar al Transilvaniei, originar din zona Mureșului. Acesta a pus la dispoziția publicului o valoroasă colecție de cărți strânsă în urma călătoriilor sale prin Europa și a corespondenței pe care o purta cu unele dintre tipografiile celebre ale vremii. Pe lângă aceasta existau și alte biblioteci mai mici, având  accesul limitat. Începutul secolului al XX-lea aduce cu sine o serie de inițiative de dezvoltare a laturii culturale a orașului. Curtea de la Viena și autoritățile locale, în frunte cu primarul Bernady György, conlucrează în vederea construirii în oraș a unei case de cultură. În contextul aniversării a 40 de ani de regim austro-ungar sub conducerea lui Franz Jozef se va ridica la Tîrgu-Mureș Palatul Culturii, care va purta inițial numele împăratului. Aici urma să-și aibă sediul mai multe instituții culturale deja existente sau nou înființate. Printre acestea se numără și biblioteca municipală inaugurată în anul 1913. Primul director al noii instituții a fost Molnár Gábor jurist de profesie, practicant pe lângă Tabla Regească în perioada 1881-1883, pretor al județului. A rămas în această funcție până în anul 1936, contribuind la buna desfășurare a bibliotecii prin implementarea celor mai actuale metode cunoscute în acea perioadă. Un mare merit al său se leagă de încurajarea donațiilor de carte. El însuși renunță la biblioteca personală în folosul comunității. Succesorul lui Molnár la conducerea Bibliotecii Municipale va fi Aurel Filimon, important arheolog, etnograf și folclorist, cel care a pus bazele muzeului mureșean. Misiunea sa a fost foarte importantă pentru completarea fondului cu cărți în limba română. În anul 1940, în urma Dictatului de la Viena care redă Ungariei partea de nord a Transilvaniei, se va implementa o politică defavorabilă populației de naționalitate română. Acest lucru a afectat biblioteca mureșeană datorită destituirii lui Filimon și scoaterii din circuitul public a cărților în limba română. Până în 1949 dezvoltarea colecțiilor bibliotecii se baza pe donații sau completare retroactivă, urmând apoi o etapă în care aprovizionarea cu cărți era direct legată de centralizarea editurilor și de relația bibliotecă-editură. Instaurarea regimului comunist a atras după sine politizarea instituțiilor culturale, introducerea cenzurii și controlul asupra publicațiilor care intră în bibliotecă, dar și reorganizarea și sistematizarea colecțiilor, înființarea de secții noi. Astfel, în 1952, se înființează biblioteca copiilor, prima de acest fel din țară, iar în 1961 ia naștere sala de lectură cu un fond permanent, separat. Alte secții desprinse din fondul de bază și dezvoltate ulterior spre o anumită direcție sunt: cartea tehnică, biblioteca de artă, secția pentru periodice și colecții speciale. Din 1974, fondul Bibliotecii Teleki-Bolyai cu colecția sa de carte veche și rară, printre care cele 66 de incunabule, intră în administrația Bibliotecii Județene. În urma acestui parcurs favorabil biblioteca din Tîrgu-Mureș se află printre cele mai importante biblioteci publice din țară, cu un număr de aproximativ 900.000 de volume. Bibliografie: Dimitrie Poptămaș-Preludii la o bibliotecă publică în vol. "Tîrgu-Mureș, oraș al artelor", volum editat de Primăria Tîrgu-Mureș în colaborare cu revista "Vatra", pp. 235-248. Traina Dușa, Pagini de istorie,artă și cultură, Vol II, Editura Ansid, Tîrgu-Mureș, 2002, pp. 87-104. Autor: Maria Orosan-Telea