• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Casa Călăului (Casa Pálffy)

Primele manifestări ale stilului arhitectural baroc se vor produce pe teritoriul țării noastre în a doua jumătate a secolului al XVII-lea. La Tîrgu-Mureș acest început timid este vizibil în cazul "Casei Călăului", aflată pe strada Bolyai la numărul 12. Construită în jurul anului 1640, casa oglindește prin structura sa și prin formele exterioare un stadiu evolutiv, care depășește elementele arhitecturale tipic renascentiste, așa cum apar ele în cazul celor mai vechi construcții civile păstrate la Tîrgu-Mureș, casele Köpeczi și Nagy Szabó. Clădirea a fost construită de către judecătorul Tolnai János, pentru ca mai târziu, în anul 1885, să fie cumpărată de familia Pálffy, de unde i-a rămas  cel de-al doilea  nume sub care este cunoscută astăzi. Planul are o formă dreptunghiulară, cu o proeminență în formă de pătrat pe latura dinspre stradă, aici aflându-se un mic pridvor. Elevația se compune din trei nivele: subsolul, parterul și un etaj. Datorită amplasării în pantă a clădirii, subsolul se desfășoară doar parțial, suprafața sa fiind mai mică decât cea a parterului. La nivelul etajului pridvorul are pe fiecare latură exterioară câte o deschidere semicirculară amplă. Accesul în incinta clădirii se află la parter, în partea dreaptă a fațadei. Înainte de modificările survenite în secolul al XIX-lea, exista o altă intrare, prin pridvor, care a fost obturată. Sistemul de acoperire cel mai frecvent utilizat în cazul acestei clădiri este cel al boltei turtite. Forma acoperișului, cu pantele întrerupte la jumătate dând impresia de mansardare, este specifică barocului.

Decorațiunea exterioară a fațadelor se compune din ornamente în stucatură: baghete prelungi care încadrează arcadele pridvorului și motive florale și vegetale. În partea superioară, imediat sub acoperiș se află o cornișă puternic profilată, specifică morfologiei plastice baroce. și în interior, chiar dacă într-o formă discretă, apar unele elemente decorative care se înscriu în noul curent arhitectural, barocul. Este vorba despre stucaturile care împodobesc bolțile unor încăperi. După o lungă perioadă în care starea de degradare a edificiului a fost destul de avansată, în anul 2006, clădirea a fost renovată pentru a i se reda funcționalitatea. Astăzi se află aici sediul noii Facultăți de Muzică, înființată în cadrul Universității de Artă Teatrală din Tîrgu-Mureș. Interesul mare pe care îl stârnește această clădire se datorează denumirii care i se atribuie. Fără să aibă un fundament istoric bine determinat, datorându-se mai degrabă unei legende, denumirea de Casa Călăului este foarte des folosită de către locuitorii orașului.

 

Bibliografie:

Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, p. 128.

Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol. II, București, Ed. A.R.S.R., 1965.

 

Autor: Maria Orosan-Telea