• Astăzi, 4.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Palatul Apollo

Palatul Apollo a fost construit între anii 1820-1822 din inițiativa contelui Teleki Sámuel, care în acea perioadă ocupa importanta funcție de cancelar al Transilvaniei. Demersul contelui de a ridica o clădire multifuncțională a fost pus în legătură cu proaspăt înființata bibliotecă. La 1802 Teleki transformă impresionanta sa colecția privată de cărți într-o bibliotecă publică. Soluția găsită pentru a asigura fondurile necesare de întreținere a bibliotecii este închirierea de spații comerciale și de locuit în Palatul Apollo. Inițial, clădirea a fost construită în ambianța stilistică a barocului târziu și avea doar două etaje. Întrucât fațada a fost modificată în secolul al XX-lea, formele baroce se mai păstrează doar în ceea ce privește sistemul de acoperire cu bolți întărite prin arce dublouri. Destinația dată inițial de Teleki s-a păstrat aproximativ un secol. Parterul era ocupat de magazine, la primul etaj se aflau locuințele, iar la al doilea, o sală mare de întruniri, restaurantul și o cafenea. Aici s-au desfășurat de-a lungul vremii numeroase spectacole și baluri. În secolul al XIX-lea devenise un loc de referință pentru activitățile mondene din oraș.  În anul 1923 clădirea este vândută. Noul proprietar desființează sala de spectacole și între anii 1925-1927 ridică un nou etaj, amenajat tot pentru locuințe. Cu această ocazie este refăcută și fațada într-un stil eclectic, specific începutului de secol XX. Dacă în trecut fațada avea un aspect simplu, fără decorațiuni deosebite, după aceste modificări fațada se va îmbogăți simțitor. La parter, deschiderea gangului de acces este de formă semicirculară  și a rămas probabil cea originală. În corespondența etajelor fațada prezintă numeroase elemente decorative. Patru pilaștri cu capiteluri compozite străbat fațada de la primul etaj până la cornișa de sub acoperiș. Se creează astfel trei panouri verticale dintre care cele laterale sunt identice, iar cel median are o notă aparte datorită modului de organizare a ferestrelor primului etaj. Cele trei ferestre grupate sunt surmontate de un coronament de formă triunghiulară și sunt plasate într-o pseudo nișă, având forma mânerului-de-coș. În dreptul lor se află o mică terasă cu balustrada decorată cu motive geometrice romboidale. Această compoziție, cu cele trei ferestre deasupra cărora se află un fronton triunghiular, este reluată la nivelul acoperișului. Tot aici se află un alt element interesant, și anume,  friza alcătuită din mici panouri cu ornamente stelare, întrerupte de socluri care susțin fiecare câte o urnă. Alte elemente decorative sunt panourile plasate la limita dintre etaje și consolele pe care se sprijină pervazul ferestrelor. Între anii 1969 și 1996 a funcționat în această clădire Clubul studenților, iar astăzi se desfășoară aici cursurile școlii de Arte.

 

Bibliografie: 

Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, p.242.

 

Autor: Maria Orosan-Telea