• Astăzi, 3.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Tabla Regească

Impunătorul edificiu de la numărul 30, din strada Bolyai, în care funcționează astăzi Curtea de Apel, este cunoscut și sub denumirile de "Casa Kendeffi" sau „Tabla Regească”, în conformitate cu destinațiile pe care le-a deținut de-a lungul timpului. În anul 1789, Kristina Bethlen, văduva contelui Kendeffi Elek, își construiește o reședință de iarnă la Tîrgu-Mureș, după cum atestă placa de marmură aflată în holul principal al clădirii. Stilul arhitectural în care este realizată îmbină armonios elemente ale barocului târziu cu cele ale neoclasicismului, care începe să își facă simțită prezența și în Transilvania. Edificiul, construit pe două nivele și încadrându-se într-un plan dreptunghiular, are structura interioară și compartimentarea specifice locuințelor nobiliare. Parterul este străbătut pe axa scurtă de un coridor amplu, de-o parte și de alta lui aflându-se numeroase încăperi de mici dimensiuni. Din acest hol de onoare se ajunge la scara monumentală cu două rampe care asigură accesul spre etaj. Coridorul este acoperit de calote sprijinite pe arcuri în mâner de coș, care la rândul lor se sprijină pe pilaștrii adosați pereților și pe patru stâlpi cu secțiunea pătrată, amplasați în dreptul scărilor. În cazul încăperilor de la parter, înafară de calotele boeme, se mai folosește ca structură de acoperire bolta semicilindrică cu penetrații. La etaj camerele sunt mai mari, atât ca suprafață, cât și ca înălțime. În partea dinspre stradă a clădirii se află marea sală de onoare care servea recepțiilor și balurilor. Fațada principală prezintă forme decorative simple și destul de sobre. Aspectul general al exteriorului se caracterizează prin simetrie și prin forme repetitive. Pe axa mediană se află portalul principal cu deschidere în arc de cerc ușor turtit, sprijinit pe doi pilaștri cu capiteluri simple. Acesta asigură accesul în holul principal al parterului. Întreg ansamblul portalului este încadrat de un chenar dreptunghiular format din două lezene laterale și o cornișă cu denticuli deasupra. Singurele elemente care articulează registrul inferior al fațadei sunt lezenele și ancadramentele ferestrelor de formă dreptunghiulară, ambele evidențiate prin tencuială de culoare mai deschisă. Deasupra ferestrelor se află panouri decorative cu ghirlande sau forme geometrice. Delimitarea dintre parter și etaj este evidențiată de cornișa care străbate orizontal întreaga fațadă. Registrul superior prezintă câteva elemente în plus. Lezenelor simple de la parter le corespund aici pilaștri cu capiteluri compozite. Ferestrele de formă dreptunghiulară au în partea superioară un coronament triunghiular puternic profilat. Deasupra ferestrelor principale se află un șir de ferestre mai mici, de formă circulară, surmontate de ghirlande decorative. În anul 1826 Tabla Regească a Transilvaniei, care funcționa în Tîrgu-Mureș din 1754, când regina Maria Tereza hotărâse mutarea ei de la Mediaș, cumpără de la urmașii contelui Kendeffi edificiul din strada Bolyai. Mutarea importantei instituții juridice în noul sediu este atestată de textul plăcii de marmură din interior. În anii premergători Revoluției Pașoptiste au activat aici, în calitate de canceliști, Avram Iancu și Alexandru Papiu-Ilarian.

 

Bibliografie:

Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, pp.248-250.

 

Autor: Maria Orosan-Telea