• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Királyi Tábla

A Bolyai utca 30. szám alatt álló impozáns épületet, amelyben ma a törvényszék működik, „Kendeffy Házként” illetve „Királyi Táblaként” ismernek, a történelem során betöltött rendeltetésének következményeként 1789-ben Bethlen Krisztina, Kendeffy Elek gróf özvegye, téli rezidenciát épí­ttet magának Marosvásárhelyen, ahogyan ezt az épület folyosóján elhelyezett márványtábla is igazolja. Az épí­tészeti stí­lus a késő barokk és az Erdélyben akkor megjelenő neoklasszicizmus elemeit ötvözi. A kétemeletes, négyszög alaprajzú épület belső felépí­tése és a helyiségeinek elosztása a nemesi lakásokéra jellemző. A földszintet, rövid tengelyén, tágas folyosó szeli át, mindkét oldalán kis helyiségekkel. Ezen a folyosón keresztül ahhoz a hatalmas két korláttal ellátott lépcsőhöz lehet jutni, amely az emeletre visz. A folyosót kosárfül alakú gerincboltozat borí­tja, amely a falhoz rögzí­tett pillérekre és négy, a lépcsők mellett álló négyszögű oszlopra támaszkodik. A földszinti helyiségek esetén, a bohém boltozattól eltekintve, félhenger formájú mélyedésekkel ellátott mennyezettí­pus van. Az emeleti szobák terület és magasság szempontjából egyaránt nagyobbak a földszintieknél. Az épület utca felőli részén található a nagy dí­szterem, ami a fogadások és bálok szí­nhelye volt. A főhomlokzat dí­szí­tőelemei egyszerűek és viszonylag mértékletesek. A külsőt arányosság és ismétlődő formák jellemzik. A főtengelyen helyezkedik el az enyhén horpasztott környí­lású bejárati kapu, két egyszerű oszlopfős oszlopra támaszkodva. Ezen keresztül lehet a földszint fő folyosójára jutni. A kapu négyszögletű keretbe illeszkedik, két oldalán szegéllyel. A homlokzat felső részének egyetlen elemsor az ablakok  négyszögletű dí­szkerete, melyet a világos vakolat hangsúlyoz ki.   Az ablakok felett virágfüzérrel illetve mértani formákkal dí­szí­tett táblák állnak. A földszintet a homlokzaton végigvonuló határvonal választja el az emelettől. A felső regiszter néhány többletelemet tartalmaz. Az alsó szegélyzetnek megfelelően az emeleti részen összetett oszlopfőjű pillérek vannak. A felső szinten levő négyszögletű ablakok hangsúlyozott háromszögletű tetővel dí­szí­tettek. A főablakok felett egy sor köralakú, virágfüzéres kisablak található.  Az Erdélyi Királyi Tábla, amely 1754-től működött városunkban. amikor Mária Terézia elrendelte az intézmény Medgyesről Marosvásárhelyre való költöztetését,  1826-ban új épületet vásárolt a Bolyai utcában a Kendeffy család utódaitól. A jogi intézmény költözésének tényét a belső térben elhelyezett tábla felirata igazolja. A '48-as forradalom előtti időszakban Avram Iancu és Alexandru Papiu-Ilarian kancellárok tevékenykedtek itt.

 

Könyvészet:

 

Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, pp.248-250