• Astăzi, 3.03.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Biblioteca Municipală "Zaharia Boiu" din Sighișoara

Biblioteca Municipală “Zaharia Boiu” din Sighișoara a luat ființă în anul 1968, dar începuturile bibliotecii sighișorene sunt mult mai vechi. Ele se leagă de numele lui Martin Kelp, rector și profesor la gimnaziul care funcționa pe lângă Biserica Evanghelică din oraș. În anul 1684, acesta pune bazele unei colecții de cărți menite a servi îmbunătățirii procesului de învățământ sighișorean. Această colecție a constituit  nucleul bibliotecii moderne, care s-a îmbogățit treptat de-a lungul timpului, acum alcătuind cea mai valoroasă secție din cadrul acesteia. Prin vechimea și raritatea lor, exemplarele reprezintă veritabile izvoare de cercetare  istorică. Printre cele mai valoroase dintre acestea se numără 9 incunabule din secolul al XV-lea, precum și 6 calendare tipărite în anul 1486. Un alt moment important pentru bibliotecă este sfârșitul secolului al XVIII-lea, când începe procesul de reorganizare, catalogare și aranjare după format a cărților. Aceste acțiuni au avut la bază inițiativa rectorilor Georg Muller și Martin Schuster, care au acordat o atenție specială bibliotecii. În anul 1836 exista deja un fond de peste 600 de florini, destinat achiziționării de cărți.  Pe lângă secția de carte veche, Biblioteca Zaharia Boiu are două secții distincte: secția pentru adulți și secția pentru copii, fiecare având sală  proprie  de lectură. Din anul 1968, cele două secții își au sediul în clădirea care se află  în  centrul  orașului,  pe str. Hermann Oberth nr.22. Aici se află  13  încăperi din care 7 sunt depozite. În aceste încăperi există un fond de carte  de  peste  120.000 de  volume. Tot în acest an fondul de carte deosebit de valoros al secției documentare a bibliotecii municipale sighișorene a fost mutat din clădirea gimnaziului. Astfel, a fost nevoie de găsirea unei locații care să corespundă normelor de conservare pentru carte veche. Colecția a fost depozitată la etajul superior al clădirii situată în Piața Cetății, unde  i-au fost atribuite patru  încăperi  spațioase care întrunesc aceste condiții și dintre care una servește  drept  sala  de  lectură. Bibliografie: Lucia Țarălungă, Biblioteca municipală "Zaharia Boiu" Sighișoara, în "Lumina slovei scrise", Sibiu, 2003. Autor: Maria Orosan-Telea

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]