• Astăzi, 3.06.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Biserica Ortodoxă "Sf. Ierarh Nicolae"

Biserica Ortodoxă cu Hramul „Sf. Ierarh Nicolae” din Luduș a fost construită între anii 1927-1929 după ce veche bisericuță de lemn fusese demolată. Acest fapt este atestat și de pisania existentă deasupra ușii principale: „ Această Sfântă și Dumnezeiască Biserică cu hramul Sfântului Ierarh Nicolae s-a zidit din temelie în anul 1927, sub păstorirea P.S.S. Nicolae Ivan, episcopul Clujului, paroh al locului fiind protopopul Romul Popa, sfințindu-se la 23 aprilie 1930. S-a restaurat radical, pictat și înfrumusețat după cum se vede, în anul 1957 sub păstorirea Î.P.S. Nicolae Colan mitropolitul Ardealului, prin stăruința neobositului paroh protopop Iulian Macaveiu, cu concursul consiliului parohial”. Întocmirea planului și execuția lucrărilor au fost realizate de Timar Petru și Haidu Ioan, ambii din Luduș. Credincioșii parohiei sunt cei care au asigurat fondurile necesare ridicării bisericii și a casei parohiale. Sfințirea noii biserici a avut loc la un an de la terminarea construcțiilor, momentul fiind marcat de prezența decanului Academiei Teologice din Sibiu, dr. Ioan Vască, subsecretarului de stat, dr. Valer Moldovan, protopopului de Turda, Romul Ladea, protopopului greco-catolic al Ludușului, Enea Pop Bota, directorului Colegiului „Sfântul Sava” din București etc. Interiorul a fost pictat în anul 1957, în timpul păstoririi preotului Ioan Macoveiu, de către pictorul bisericesc Constantin Nițulescu din București. Iconostasul a fost realizat în aceeași perioadă de către sculptorul Vitaliș Alexandru, tot Constantin Nițulescu fiind cel care s-a ocupat de pictarea icoanelor de pe iconostas.

 Din punct de vedere arhitectural biserica este alcătuită dintr-o singură navă, două abside laterale și absida altarului. Turnul clopotniță este plasat deasupra intrării și are o alcătuire atipică care pornește de la o baza patrulateră și trece în partea superioară la o formă  hexagonală acoperită de o cupolă. De asemenea, intrarea este adăpostită de un mic pridvor cu deschideri semicirculare pe toate cele trei laturi, adăugat abia cu puțin timp în urmă. Nava, cu un balcon pe latura vestică, este acoperită de o boltă semicirculară întărită cu arce dublouri. Cea mai importantă renovare a avut loc în anul 1957, iar în 1998 s-a intervenit prin curățarea picturii interioare.

 

Bibliografie:

 

Monografia orașului Luduș, Ed. Nico, 2007, pp. 201-205