• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A hóhér háza (A Pállffy-ház)

A barokk épí­tészeti stí­lus első jelei országunkban a XVII. század második felében mutatkoztak. Marosvásárhelyen e lassú folyamat kezdete első í­zben a Bolyai utca 12 szám alatt levő „Hóhér Házán” látható. Az 1640 körül emelt ház felépí­tése és külső formái egy előrehaladott stádiumot tükröz, ami meghaladja a jellegzetes reneszánsz épí­tészeti stí­lust, az olyanokat, amilyeneket Marosvásárhely legrégebbi épületein, a Köpeczi és a Nagy Szabó házon figyelhetünk meg. Az épületet Tolnai János bí­ró épí­tette, később pedig, 1885-ben, a Pálffy család vásárolta meg, ahonnan második, ma ismert neve is származik.

A tervrajz négyszögletű, az utca felőli részen négyzet alakú kiugrással, ahol egy kis tornáca is van. A épület három emeletes: alagsor, földszint és egy emelet. Mivel lejtőre épí­tették, az alagsor csak részleges, területe kisebb, mint a földszinté. Az emeleten a tornác minden oldalán egy-egy félkörnyí­lású ablak van. Az épület bejárata a földszinten található, a homlokzat jobb oldalán. A XIX. századi módosí­tások előtt, egy másik bejárat is létezett, mégpedig a tornácon át, amit viszont befalaztak. Az ezen épület esetén leginkább használt tetőzet a horpadt boltozat. A megszakí­tott lejtős tető, ami a manzárd benyomását kelti, a barokk stí­lus jellemzője. A homlokzat külső dí­szí­tése stukkó dí­szelemekből áll: hosszú szegélylécek, amelyek a tornác boltí­vei közé ékelődnek illetve virág- és egyéb növényi motí­vumok. A felső részen, közvetlenül a tető alatt egy erőteljesen kirajzolódó párkányzat van, a barokk művészet sajátja. A belső térben is, bár diszkréten, megjelenik az új irányzat, a barokk, néhány dí­szí­tőeleme. Azokról a stukatúrákról van szó, amelyek az egyes helyiségek boltí­veit dí­szí­tik.

Hosszú idő után, a már omladozó épületet 2006-ban renoválták, hogy újra működésbe helyezhessék. Ma a Marosvásárhelyi Szí­nművészeti Egyetem keretében alapí­tott, új Zenei Főiskola székhelye áll itt. Az épület iránti nagy érdeklődés az elnevezésének köszönhető. Jól megalapozott történelmi háttér nélkül, inkább egy legenda alapján, a város lakossága gyakran nevezte a Hóhér Házának.

 

Könyvészet :

 

Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, p. 128.

Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii în România, vol. II, București, Ed. A.R.S.R., 1965.

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]