• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Vatra Folyóirat

A VATRA folyóirat hí­rneves kulturális folyóirat a román és nemzetközi kulturális és tudományos porondon. A Vatra folyóirat által körüljárt tudományos kutatási területek: irodalomkritika, irodalomtörténet és irodalomelmélet, e szinteken a szerkesztők kollégiuma  messzemenő tiszteletet érdemel. 1894-ben alapí­tota I.L.Caragiale, Ioan Slavici és George Coșbuc, havonta kétszer jelent meg könyv alakban heterogén tartalommal. A célközönség a viszonylag művelt középréteg és az erdélyi értelmiség volt. A VATRA folyóirat 1971-ben jelenik meg ismét Marosvásárhelyen, új sorozatban, Romulus Guga vezetése alatt. Havilap, formátuma: újságszerű. A tartalom szakosodottabb és változatosabb, ezúttal a célközönség az értelmiség és a humaniórák iránt érdeklődők. ”™80-as években a folyóirat erőfeszí­téseket tesz, hogy a kifejezésben és a valós értékek népszerűsí­tésében megőrizze bár a minimális szabadságot a totalitárius rendszer ideológiai beavatkozása ellenére. A folyóirat 1989 után is változatlanul megőrizte elveit (értékbeli kritérium, esztétikai autonómia, polgári szellem). 1955-ben a könyv-formátumhoz tért vissza, szerkezete nagyban változott, jobban illeszkedik az újhoz, közli román és külföldi í­rók és kutatók kiemelkedő műveit. A VATRA folyóirat elsőrangú helyet foglal a román irodalmi, kulturális és tudományos életben, ez a VATRA folyóirathoz fűzött kommentárokból és elismerésekből is kitűnik – e méltatások a román sajtó elismert lexikográfiai munkáiban jelentek meg: Ion Hangiu: Dicționarul presei literare românești (A román irodalmi sajtó szótára ,1987), Ion Hangiu: Dicționarul revistelor literare românești (A román irodalmi folyóiratok szótára) (1790-1990), 1996, Dicționarul general al literaturii române (A román irodalom általános szótára), 2004-2006, Iulian Negrilă: Istoria presei (Sajtótörténet), 1997, Marian Petcu: Structura presei românești (A román sajtó szerkezete ), 2003, Vasile Pasailă: Presa în istoria modernă a românilor (A sajtó a románok modern történetében), 2004. Kiemelkedő kulturális érdemeiért a VATRA folyóirat hí­res dí­jakat, kitüntetéseket szerzett az idők során. A folyóirat szerkesztőgárdáját akadémikusok, külföldi tanárok, elismert román professzorok  alkotják. A folyóirat szerkesztésében együttműködő személyiségek a román kultúra jelentős alakjai, de külföldi professzorok és kutatók is. A VATRA folyóirat egyes számairól recenziók jelentek meg román és külföldi kultúrfolyóiratokban.