• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Petru Maior Municí­piumi Könyvtár, Szászrégen

A Petru Maior Municí­piumi Könyvtár kezdetei a szászrégeni Városi Könyvtár 1950-es alapí­tásához kapcsolódik, amely egy időben a Központi Körzeti Könyvtár nevet viselte, és a Szászrégen körzethez tartozó községi és falusi könyvtárak módszertani fóruma volt. A könyvtárt 1950. október 20-án avatták. Szerény lehetőségekkel indult. A könyvtár kezdeti állományát a Népi Atheneumtól származó 210 brosúra képezte, amely 1950. november hónap folyamán újabb 2000 példánnyal egészült ki; ezt az anyagot a volt Kulturális Létesí­tményekért Bizottság küldte, s ekként 1950. végére a könyvtár nyilvántartásaiban 2210 kötet állt a 338 olvasó rendelkezésére és 2100 elolvasott könyv. Mindezt a munkát egyetlen könyvtáros látta el. A könyvtár szerény szobában kezdte meg tevékenységét, amely a jelenlegi Alexandru Ceușianu általános iskola melletti ingatlan ban található, aztán átköltözött a Kultúrházba.

Mai székhelyén, a George Coșbuc utcában 1955. óta létezik. Első könyvtárosa Mircea Leon volt, aki modern, funkcionális könyvtár alapjait tette le, s ezt értékelték az olvasók. Megalakulásával a szászrégeni könyvtár meghatározóvá vált a közönség életében, az állomány új és retrospektí­v kiadványokkal történő állandó és szisztematikus gazdagí­tása révén. 1950-ben, kezdetben csupán egy szobában működött, de 1970-ben már 9 tágas terem állt az olvasók rendelkezésére, mí­g napjainkban a Petru Maior Municí­piumi Könyvtár 14 termet számlál. Mí­g 1950-ben 2210 kötetet tartottak nyilván, ma már 120.000 kiadvánnyal büszkélkedik, amelyek nagyrészt kielégí­tik a szászrégeni olvasók információs és dokumentációs igényeit.

Az olvasókat gazdag hivatkozási állomány várja (enciklopédiák, szótárak, lexikonok), amelyek közül emlí­tésre méltók: Enciclopedia României în patru volume (Románia Enciklopédiája négy kötetben) (1936-1943), Enciclopedia României în trei volume Románia Enciklopédiája három kötetben (1936-1943),   Dicționarul enciclopedic ilustrat (Képes enciklopédiai szótár), Cartea Românească (Román Könyv)1931, Enciclopedia Română Minerva (Minerva Román Enciklopédia) (1930), Meyer – Konversation lexicon (1889-1890), a 18 kötetes Pallas Nagy Lexikona, Révai Nagy Lexikona, Révai Nagy Lexikona 21 kötetben, Larousse szótár, Dicționarul Tehnic Român (Román Műszaki Szótár), a 29 kötetes Enciclopaedia Britannica és 2 kötet index, Magyar Nagylexikon (1999). A könyvtár több mint 42 újság és folyóirat előfizetője.

Létezik egy idegen könyv részleg és periodikagyűjtemény, amelyek külön székhelyen működnek, itt adott a régi könyvek állománya, folyóiratgyűjtemények, és egyéb értékes kiadványok,  több mint 4000 kötetnyi. 1967-ben alakult, és aszakemberek elismerésének örvend. A legrégebbi  munka Iustinianus kódja (1551), ezt követi az Almanach de Gotha (1886), Lexicon trilinque latino-hungarico-germanicum (1818), a Transilvania (Erdély) folyóiratgyűjtemény, a Familia (Család) és Convorbiri literare (Irodalmi párbeszédek) folyóiratok egyes számai, számos történelmi, földrajzi, filozófiai és szépirodalmi szakkönyv. 1962-ben a szabadpolc ötlete foganatosult a felnőtt kölcsönző részlegen, 2 év múlva a gyermek- és ifjúsági részleg is létrejött. Bibliográfia: Marin șara, “Biblioteca Municipală Petru Maior” - 70 de ani de lectură publică la Reghin – din volumul “Biblioteci Reghinene – File de istorie”, 2005

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]