• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Eugen Nicoară Művelődési Ház

A Szászrégen kulturális életét képviselő épületnek , az Eugen Nicoară Művelődési Háznak kulcsszerepe volt a helyi kulturális élet fejlődésében. Az előreterjesztett, megszervezett és megtartott rendezvények által  az intézmény  elősegí­tette a kulturális élet, a lakosság művészi és esztétikai érzékének fejlődését, akárcsak egy fegyelmezett, műértő közönség kialakulását. A szászrégeni kulturális élet kialakulásában olyan jelentős személyiségek játszottak fontos szerepet, mint Eugen Nicoară vagy Alexandru Ceușanu. Egy feljegyzendő tevékenység a szí­nházi élet terén, hogy Szászrégenben már 1874-ben folyt román nyelvű szí­njátszás. Köszönhetően a kiváló szí­npadi előadásnak, valamint a különböző versenyeken és fesztiválokon elért eredményeknek 1982-re a régeni szí­nház  Népszí­nházzá nőtte ki magát. Manapság a Népszí­nházat több mint 30 lelkes amatőr szí­nész (román és magyar  nyelvű egyaránt) alkotja ujjá, amelyen belül találhatunk diáktársulatokat és bábszí­nházat is. A 46 évvel ezelőtt alapí­tott bábszí­nház “I. L. Caragiale” fesztiválon ért el jelentős eredményeket. A legnagyobb tekintélyt a vegyes kórus tudhatta magáénak, amely 1949-ben alakult. Több mint 100 szászrégeni tanügyi káder újjáélesztette ezt a kórust és ezzel az új formációval nyertek el szép számmal dí­jakat, trófeákat valamint kitüntetéseket. Azzal a céllal, hogy a szászrégeni és környéki folklórkincset megőrizzék 1975-ben megalakult a “Plaiuri mureșene” népi együttes Ioan Buta tanár vezetésével. Ugyanezzel a céllal működik napjainkban a “Hora” népi együttes, Ioan Contiu vezetésével. Az intézményen belül működő Petru Maior és Kemény János Művelődési Társaság jóvoltából irodalmi tevékenységek ( alkotói versenyek – költészet és epigramma, megemlékezések, könyvbemutatók, í­ró – olvasó találkozók, kerekasztal beszélgetések, felolvasások stb.) szí­nesí­tik a kulturális életet. 1990 október 22-e óta  a szászrégeni művelődési ház dr. Eugen Nicoară nevét viseli.