• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Látó Folyóirat

A Látó Marosvásárhelyen megjelenő irodalmi folyóirat. A folyóirat szerkesztőinek célja az erdélyi jelenkori irodalom számára kiadványt biztosí­tani, és ezzel egyidőben irodalmilag és kulturális szempontból széleskörűen bemutatni más tájak, más országok, egyéb vidékek magyar irodalmát. Ezzel párhuzamosan a versek, műelemzések, fordí­tások, drámák, esszék, tanulmányok és dokumentumok közlése révén a Látó a klasszikus magyar és egyetemes szerzők és művei fele is nyitott. Minden évben tematikus számokkal jelentkezik, és ez lehetőséget biztosí­tott arra, hogy adott szerzőket és együttműködőket vegyenek igénybe szerkesztésükkor, többnyire partnerség égisze alatt. így látott napvilágot a ílomLátó, AmfitrionLátó, VárosLátó, KönyvLátó, BörtönLátó, egyéb tematikus számok pedig: Bizantinizmus és ortodoxia, Hogyan í­rjuk a romániai magyar irodalom történetét? De ugyanezen szellemben emlí­thetők  a külföldi irodalmi műhelyeket bemutató kiadványok: eddig részletek jelentek meg az Élet és Irodalom, a Holmi, az Irodalmi Újság, a Magyar Lettre, a Nappali ház, Pompej  cí­mű lapokból. A szerkesztők legújabb törekvése sorozatban  bemutatni a világ metropoliszainak irodalmát,ez a berlini Látó-számban (BerlinLátó), a bécsi Látó-számban  (BécsLátó) tárgyiasult, Deréky Pál szerkesztésében. A Látó irodalmi szí­npadja, amely együtt létezik a Látó folyóirattal (a 15 éves fennállás évfordulóján a 100. előadásra került sor), ugyanazt a célt szolgálja: az alkotók körének szélesí­tését egyéni irodalmi estek vagy könyvbemutatók, kiadók, kulturális szervezetek és különböző hazai és külföldi alkotói körök bemutatása révén. A Látó folyóirat a Romániai  írószövetség és a Maros Megyei Tanács kiadványa, de csak támogatásokból tudja fenntartani magát, mint annyi hasonló jellegű kiadvány. Az eddig odaí­télt támogatások és elismerések reméljük bizonyí­tékként szolgálnak arra, hogy a folyóirat törekvéseit és eredményeit pozití­van értékelik az olvasók. A Látó folyóirat kétszer nyerte el a magyarországi Szabadsajtó Alapí­tvány dí­ját és megszerezte az elit budapesti Centrál Kávéház különdí­ját is.