• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Szí­nművészeti Egyetem

A marosvásárhelyi Szí­nművészeti Egyetem jogelődje a kolozsvári Magyar Zenei- és Drámaművészeti Akadémia, amelyet 1946-ban alapí­tottak az április 9-i 276-os számú törvényerejű rendelet révén, és amelynek aláí­rói Mihály király, Mihai Ralea művészeti miniszter, és Gheorghe Tătărescu pénzügyminiszter. 1948-ban a közoktatási miniszter 1948-ból származó 263.327-es számú rendelete alapján létrejött Kolozsváron a Román Művészeti Intézet zene-, szí­nészeti- és tánckarral  és a Magyar  Művészeti Intézet zene, rendezői, szí­nészeti- és tánckarral, amelyek keretében folytatódtak a Konzervatóriumban megkezdett felsőfokú programok. 1950-ben a Minisztertanács egy határozata nyomán, a két Művészeti Intézet szí­ni karának  egyesülésével létrejött a Szentgyörgyi István Szí­nművészeti Intézet, egy román tannyelvű drámaművészeti tagozattal  és egy magyar tannyelvű szí­nházművészeti és rendezői szakkal. 1954-ben a román tagozatot és a kolozsvári Szentgyörgyi István Szí­nművészeti Intézet magyar tannyelvű rendezői szakát áthelyezték a bukaresti I.L.Caragiale Szí­nház- és Filmművészeti Intézetbe, a magyar tagozat szí­ni szakát pedig Marosvásárhelyre, az eredeti intézménynév megőrzésével. 1962-ben avatták fel a 188 férőhelyes, szükséges infrastruktúrával rendelkező Stúdió Szí­nházat, amely rövidesen országos elismerést ví­vott ki magának az itt nyújtott művészi teljesí­tménnyel. 1972-ben újraindult a magyar tannyelvű rendezői szak, de csak egy évfolyam végzett, mí­g 1976-ban a román tannyelvű szí­ni szakot is újraindí­tották. 1991-ben az intézmény elnevezése  Szentgyörgyi István Szí­nművészeti Intézetből  marosvásárhelyi Szí­nművészeti Akadémiára változott. 1998-ban Románia kormányának 1998. február 2-i 57-es számú határozata alapján a Szí­nművészeti Akadémia nevét a marosvásárhelyi Szí­nművészeti Egyetem elnevezés cserélte fel. Bibliográfia: www.uat.ro