• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Művészeti Iskola

A marosvásárhelyi Művészeti Iskola 1954-ben kezdte meg tevékenységét, folytatván a marosvásárhelyi művészeti oktatás gazdag hagyományát. Már 1908-ban létezett a városban a művészetek és mesterségek iskolája. 1922-ben alapí­tották a Municí­piumi Zeneakadémiát, az intézmény 1949-ig működik. A Képzőművészeti Szabadtanfolyamot 1932-ben indí­totta be Aurel Ciupe, de az itteni tevékenység 1940-ben megszűnt. Az idők folyamán az intézménynek számos neve volt: Művészeti Népfőiskola, aztán: Művészeti Iskola lett valamint Művészetek és Mesterségek Népfőiskolája. 1978-ig a Kultúrpalotában működött, utóbb az Apollo Palotába költöztették, ahol ma is folytatja tevékenységét. Az intézmény célja fenntartani a taní­tást az állandó oktatás, a hagyományos kultúra és népi alkotások területén. A tanfolyamokat négy kategóriába sorolják. - Zene: klasszikus canto, könnyűzene canto, népzene canto, zongora, hegedű, gitár, harmonika, elektronikus orgona, ütőhangszerek, fúvós hangszerek, karvezetés - Vizuális művészetek: festészet, grafika, szobrászat, design, dí­szí­tőművészet, kárpitozás, kirakatrendezés, fotóművészet - Koreográfia: jelenkori balett, klasszikus balett, társasági tánc, mozgásművészet  manökenek, stepp-ritmus, néptánc - Szí­nház: szí­nművészet, bábszí­nészet, rendezés A művészeti iskola olyan oktatási formát ajánl, amely nyitott minden társadalmi réteg számára, kortól, nemzetiségtől, fajtól, nemtől, felekezettől vagy politikai hovatartozástól függetlenül, előzetes szakismeretekkel rendelkező egyének- , vagy  azokat nélkülözők számára, s ekként lehetőséget nyújt a jelenkori népi alkotások értékeinek és eredetiségének ápolására, az előadóművészet minden területen történő fejlesztésére, és nem utolsó sorban a kreativitás és tehetség ösztönzésére annak érdekében, hogy a szabad fejlődés és a lakosság alkalmazkodása a nagy társadalmi változásokhoz zökkenőmentes legyen.    Bibliográfia: www.scoaladeartemures.ro