• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Képzőművészek Szövetsége

A Maros Megyei  Képzőművészek Szövetsége, amely azon igény nyomán jött létre, hogy a helyi tehetségeket népszerűsí­tse és támogassa, mennyiségében is, minőségében is növekedett folyamatos létének 30 éve alatt, és spontán kulturális mozgalomból, amely oszcillált a mesterség és művészet között, a Marosi vidék szellemi, művészeti hivatkozási közegévé nőtte ki magát. Képzőművészeti klubok, festőkörök a ”™60-as, ”™70-es évektől léteznek pl. a marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Intézet keretében, egyes   szakszervezetek égisze alatt, a Szakszervezetek Házában, Egyetemisták Kultúrházában valamint olyan vállalatok keretében, mint: Prodcomplex, Azomureș, UJCM, Cukorgyár és mások. Még 1975-től szerveztek egyéni vagy csoportos kiállí­tásokat a Maros megyei művészek számára az Apollo épületében, a Prodcomplex vállalatnál, a Szakszervezetek házának folyosóin, a Megyei Könyvtárban és más helyiségekben, ezek Megyei és megye közti szalonok nevet viselték. 1977. január 30-án egy munka-összejövetelen, egy művészcsoport – festők, szobrászok, keramikusok – alkotó igyekezeteik egyesí­tését indí­tványozták egyedi, közös intézményes keretben. Ennek következtében a Népi Alkotók Maros Megyei Központja (a név változott az idők során) támogatásával és védnöksége alatt valamint a Maros Megyei Tanács 1977. április 2-i határozata alapján jogi szinten is létrejött Az amatőr képzőművészek és népművészeti alkotók Maros megyei egyesülete. Az Unirea terem több volt, mint székhely vagy kiállí­tó terem. Kulturális és oktatási központtá vált, ahol nincsenek kieső periódusok, ahol kéthavonta mutatnak be a közönség számára igazi „művészeti eseményeket”, ahol a vizuális művészetek a verssel, zenével, drámaművészettel mi több, a tánccal is egyesülnek. A szellemi magaslatok e pillanatainak a közönség körében és a tömegkommunikációban észlelt visszhangjai révén a kiállí­tók értékes munkái kerültek közforgalomba, hiszen felvásárolták gyűjtők, helyi művészetkedvelők és külföldi turisták. Bibliográfia: Prof. Erica Alecu, Scurtă istorie a Asociației Artiștilor Plastici Mureș în “Artiști plastici mureșeni”

 

Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]