• Astăzi, 29.11.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

Ariel Szí­nház

A marosvásárhelyi bábszí­nházat 1949-ben alapí­tották és a kevés romániai gyermek- és ifjúsági szí­nházak egyike, amely román és magyar nyelven is előadásokat tart. Alapí­tóinak egyike Antal Pál rendező, az első bábjátékok létrehozója. A román tagozat 1963-ban létesült. A rendezők, akik hozzájárultak az intézmény hí­rnevének öregbí­téséhez: Mihai Raicu, Claudiu Cristescu, Harag György, Dan Alecsandrescu, Kovács Ildikó és Cristian Pepino. 1990-től a szí­nház nevet változtat: Ariel Ifjúsági és Gyermekszí­nház. A repertoáron szereplő darabok hí­res román és magyar í­rók művei: Ion Creangă, Petre Ispirescu, Petőfi Sándor, Vörösmarty Mihály, Vasile Alescandri, Gellu Naum, Arany János, Fodor Sándor stb. A bel- és külföldi turné-meghí­vások, valamint a számos versenyen nyert rendezői és előadói dí­jak bizonyí­tják a szí­nház szí­nészeinek és rendezőinek értékét. 1999-el kezdődően a szí­nház kiterjeszti tevékenységét az Underground Szí­nház létrehozása révén, együttműködvén a Dramafest alapí­tvánnyal, és élvezvén a bukaresti Civil Társadalom Fejlődéséért Alapí­tvány támogatását. Alternatí­v szí­nházi mozgalom, amely az épület alagsorában fejti ki tevékenységét, és rendhagyó előadásokat népszerűsí­t a fiatal közönség számára, de nem kizárólagosan.

 

Bibliográfia:

www.teatrulariel.ro