• Astăzi, 9.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Minoriták temploma

A minorita szerzetesrend a 18. század elején telepedik le Marosvásárhelyre. Keresztes Márton József gróf szállásolja el őket a várban levő lakásában. A vár osztrák katonai szálláshellyé alakí­tása után lebontják a házakat, í­gy a minoritáknak a várostól néhány kilométerre fekvő Udvarfalvára telepednek le. Arra vonatkozóan, hogy pontosan melyik évben fogtak neki a Köteles Sámuel utca 4 szám alatt álló, Páduai Szent Antalról elnevezett templom és kolostor épí­tésének, nincs biztos adatunk. A homlokzat felirata szerint 1725-ben, ami viszont ellentmond azoknak a dokumentumoknak, miszerint a minoriták csak 1726-ban telepedtek le a városban. A legtöbb forrásból arra következtethetünk, hogy a munkálatok valamikor 1735 és 1740 között kezdődtek. Az épületegyüttest úgy tervezték, hogy város egyik legimpozánsabb vallásos épí­tménye legyen, viszont anyagi és egyéb okokból kifolyólag csak egy része készült el. 1767-ben ért véget az épületegyüttesen végzett fő munkálatok első szakasza -visszafogott barokk dí­szí­tőelemek fémjelzik. Ebben az időben egy a templomhoz épí­tett kétemeletes hosszú épület illetve egy fatorony állt. 1892-ben a bejáratot illetve a fatornyot téglából újraépí­tették, illetve a 20. században kiegészí­tették a monostort, úgy, hogy az épületegyüttes „U” alakot vett fel. A templom alaprajza egyszerű: toronyból, egy kis ötszögű előcsarnokból, egy hajóból illetve egy a hajó méreteihez hasonló nagyságú oltártérből áll. Az oltár jobb oldalánál a templomot a monostorral összekötő két ajtó nyí­lik. A monostor épületének első helyisége a sekrestye, amit több szoba követ, a hosszú folyosó végén pedig egy az emeletre vezető lépcső található. A templomot illetve a kolostort alkotó helyiségek pillérek tartotta boltozatos termek. Az oltár esetén ezeknek a pilléreknek, oszlopfői által, dí­szí­tő szerepe is van.A templom homlokzata egyszerű, mindennemű dí­szí­tőelemet nélkülöz. A dí­szkeret nélküli ablakok egyszerű környí­lásúak. Az évek során az épületet több céllal is használták. 1895 és 1914 között a Teológiai Intézmény székhelye volt, 1945 és 1948 között a Taní­tók Kollégiuma működött itt, majd 1948-tól az Orvosi Egyetem hallgatóinak bentlakása volt. Könyvészet:  Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850, Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, pp. 203-205.