• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Köpeczi-Teleki ház

shares
0 comments
Marosvásárhely, Forradalom utca 1, szám

A reneszánsz épí­tészeti elemek elsősorban Erdélyben jelentkeztek, és viszonylag későn kerültek be a hazai épí­tészetbe, mely késésnek megvoltak a sajátos földrajzi-, gazdasági- és politikai jellegű okai. így magyarázható az, hogy amí­g a XV. század végi Itáliában a reneszánsz épí­tészet fejlődése a virágkorát élte, addig Erdély városaiban éppen csak, hogy megjelentek a gótikus stí­lusról a reneszánsz stí­lusra való áttérés első jegyei.

Az erdélyi reneszánsz stí­luselemek később, a XVI. század végén váltak meghatározhatóvá, amikor térségünkben itáliai épí­tészek és mesterek megjelentek, mint Domenico da Bologna, vagy mint a Lugano-i Petrus Italus. 
Ebben a korszakban épült Hunyadi Mátyás kolozsvári szülőháza, a nagyszebeni Haller-ház, a besztercei Ezüstmí­ves Háza, a szamosújvári vár, stb.

Marosvásárhely társadalmi-gazdasági fejlettsége még nem állt azon a szinten, hogy a helyi nemesség megengedhette volna magának, hogy a többi fejlett erdélyi városéhoz hasonló épületeket hozhasson létre. Csak két olyan épület létezik ma Marosvásárhelyen, amely ebben a korban épült, és amely megőrizte eredeti formáját.

Itt olvashat bővebbenbővebben

[Translate to hu:]
Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]