• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Római Katolikus Templom

shares
0 comments
Marosvásárhely, Rózsák tere 60

A 18. század elején épí­tették Marosvásárhelyen a jezsuita alapí­tású „Keresztelő Szent János”-ról elnevezett, Erdély egyik legreprezentatí­vabb barokk templomát. A városközpont északkeleti részén áll, a római katolikus parókiához tartozik. A barokk stí­lus születése közvetlen összefüggésben van a Katolikus Egyház Martin Luther reformációja által kiváltott reakciójával. A tekintélyét megerősí­teni vágyó egyház, a művészet eszközeivel is él, í­gy -is- igyekezve a közvéleményt a pápaság javára fordí­tani. A 16. század közepén, a Tridenti Zsinat alkalmával, az új művészeti stí­lus tekintetében világos megfogalmazások születnek. Ami az épí­tészetet illeti, az általános utasí­tások lenyűgöző épületek állí­tásáról, a homlokzat és belső tér dús dí­szí­téséről szóltak; többszí­nű márvány, bronz és aranyozott stukatúr használatát javasolták, hogy minden gazdagságot és nagyságot sugalljon.

Itt olvashat bővebbenbővebben 

[Translate to hu:]
Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]