• Astăzi, 25.02.2024
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Lábasház

shares
0 comments
Marosvásárhely, Kossuth utca 1, szám

Marosvásárhely történetében a XVIII. század megújulást és modernizációt jelentett városrendészeti szempontból. A Habsburg uralom a helyi vezetést arra ösztönözte, hogy újí­tson a városképen. Hogy megerősí­thesse hatalmát, az Osztrák Birodalom kifinomult módszereket használt, mint például bizonyos épí­tészeti stí­lusok terjesztését, melyek a Habsburg Birodalom jelenlétét hangsúlyozták az erdélyi városokban. Ez a stí­lus a barokk volt, melynek jegyeit Kelet-Európában először csak a középületek viselték magukon, de később a főúri réteg modern, kényelmes palotáira, lakásait is jellemezte.

A bécsi udvar egyik érdeke az volt, hogy iskolát létesí­tsen, melyben az arisztokrata családok gyermekei az udvar iránti hűség szellemében nevelkedhessenek. így 1705-ben, a néhány évvel korábban a városba költözött jezsuita rend szerzetesei egy katolikus iskolát alapí­tanak.

Itt olvashat bővebbenbővebben

[Translate to hu:]
Facebook Twitter
Cultură În Mureș
Descriere - Cultura.inmures.ro este o platformă culturală a județului Mureș, care promovează evenimente, proiecte și inițiative artistice din domeniile cinematografiei, teatrului, muzicii, literaturii și artei vizuale. Site-ul oferă informații utile despre instituțiile, organizațiile și persoanele implicate în viața culturală a județului, precum și despre oportunitățile de finanțare, participare și colaborare în domeniul cultural.
Piața Republicii, Nr. 41
+40 745.992.463
Târgu-Mureș
540110
România
[email protected]