• Astăzi, 30.05.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Muzeul Etnografic Reghin

Printr-o decizie a Comitetului executiv al fostei regiuni administrative Mureș Autonomă Maghiară, ia ființă, cu data de 1 ianuarie 1960, Muzeul Etnografic Reghin, avându-l ca vrednic fondator pe etnograful Anton Badea care a pus bazele colecției de etnografie pornind de la 64 de piese de port popular. Muzeul s-a născut din dorința de a oferi vizitatorilor prilejul cunoașterii aspectelor variate ale civilizației poporului nostru dintr-o zona cu bogate tradiții și valori de patrimoniu. Fiind situat în centrul de interferență a unor zone etnografice - Mureșul Superior, zona Subcălimanilor, Valea Gurghiului, Câmpia Transilvaniei - aria de cercetare a muzeului reghinean cuprinde peste 600 de așezări rurale în județul Mureș și aprox. 300 de localități în județele limitrofe. An de an, prin munca asiduă a personalului din muzeu, prin campanii de cercetare și achiziții, zestrea patrimonială a muzeului a sporit, ajungând la aproape 7000 de obiecte. În paralel, s-a constituit și arhiva care cuprinde pelicule documentare pe 16 mm, casete video, diapozitive alb-negru și color, mii de fotografii, schițe, desene, relevee, fișe de cercetare, cu ajutorul cărora se realizează o imagine completă asupra trăsăturilor definitorii ale zonei reprezentate. În 1966 se inaugurează prima expoziție “Arta populară în zona Văii Gurghiului”, iar în 1972 a fost deschisă actuala expoziție, reorganizată în 1991, cu tema “Unelte și tehnică populară din Valea Superioară a Mureșului și Câmpia Transilvaniei”. Clădirea ce adăpostește expoziția pavilionară este înscrisă pe lista monumentelor istorice și de arhitectură din Reghin. A fost construită în 1892, folosită ca locuință, apoi ca școală profesională și restaurată în perioada 1989-1990. Pe o suprafață de 1 ha, în grădina muzeului, s-a organizat secția în aer liber cu 14 obiective – așezări,  instalații populare tradiționale, biserică de lemn, dându-se astfel imaginea unui sat. În cele două case țărănești sunt amenajate interioare tradiționale, iar bisericuța este sfințită și funcțională. Piesele de patrimoniu sunt depozitate corespunzător normelor de conservare; în funcție de spațiu s-a realizat tipodimensionarea pieselor pe categorii de materiale și colecții. Reorganizată în 1991, expoziția “Uneltele și tehnici populare de Valea Mureșului superior și din Câmpia Transilvaniei”, etalează în opt săli, într-un circuit logic evolutiv, cele mai reprezentative obiecte din inventarul muzeului: ocupații secundare și de bază, meșteșuguri, instalații tehnice țărănești și obiecte aparținând artei populare, ceramică, mobilier, port popular și textile de interior. Bibliografie:

www.muzeureghin.xhost.ro

 

Autor: Laurențiu Blaga