• Astăzi, 30.05.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Muzeul de Istorie din Sighișoara

Muzeul de Istorie din Sighișoara își are principalul sediu în Turnul cu Ceas, pe care dimensiunile și poziționarea sa îl fac cel mai important turn al întregii fortificații sighișorene. Rolul său de adevărat simbol al cetății este dat și de parcursul istoric pe care acesta l-a avut. A fost ridicat în secolul al XIV-lea pentru a străjui intrarea principală în incinta cetății și pentru a găzdui Sfatul orașului. La sfârșitul secolului al XIX-lea, când și-a pierdut rolul strategic și a devenit impropriu adăpostirii unei instituții administrative moderne, a fost ales ca sediu al muzeului.

 

Nașterea muzeului sighișorean, în 1899, se leagă de numele lui Josef Bacon (1857-1941). Medic de profesie, dar și pasionat colecționar, acesta a fost inițiatorul și primul custode al muzeului care purta numele de Alt Schässburg (Sighișoara veche). Printre colaboratorii lui Josef Bacon s-au aflat Karl Seraphin, Betty Schuller, Friederich Meltzer, Julius Hollitzer, Julius Misselbacher (1903-1963), care a avut o importantă contribuție la cunoașterea și sistematizarea științifică a primelor colecții ale muzeului. Lui Julius Misselbacher i se datorează și realizarea machetei Cetății Sighișoara. Aceasta prezintă cetatea la anul 1735. O importantă împlicare în dezvoltarea tinerei instituții muzeale a avut-o, începând cu anul 1904, Asociația Sebastian Hann din Sighișoara, o asociație culturală a sașilor transilvăneni. Pe parcursul secolului XX, nucleul muzeal de bază s-a îmbogațit treptat cu alte piese de arheologie, obiecte ce ilustrează activitățile breslelor, mobilier, textile, icoane pe lemn și sticlă din fostul județ Târnava Mare, acestea provenind din colecția Gheorghe Cernea (1898-1965).

 

Structura muzeului cuprinde sălile tematice (arheologie, etnografie, farmacie, meșteșuguri, ceramică, mobilier, orologerie etc.) din Turnul cu Ceas, Secțiunea de Arme, care ocupă parterul uneia dintre casele din Piața Centrală,  și Camera de Tortură, amenajată în fosta încăpere a închisorii, care se afla în peretele celui de-al doilea gang de trecere pe sub amintitul turn. Primul nivel al Turnului cu Ceas este ocupat de Sala de Arheologie. Aici este expusă ceramica cu decor incizat și motive spiralo-solare aparținând culturii Sighișoara-Wietenberg (2200-1500 î.Hr.) din epoca bronzului mijlociu, descoperiri aparținând civilizației dace, exponate din perioada romană, obiecte din perioada migrațiilor: secolele III-V și VI-VII d.Hr., vase de ceramica din Cultura Plaiurilor Transilvane (secolele VIII-X). Tot la primul nivel este amenajată o mică expoziție în memoria lui Josef Bacon, cel care a pus bazele muzeului.

 

Urcând câteva trepte se ajunge într-o mică săliță cu mobilier țărănesc din zona Târnavei Mari, iar apoi la expoziția de farmacie și instrumente medicale. Orașul Sighișoara are o tradiție foarte veche în aceste domenii, încă din Evul Mediu existând aici două centre spitalicești construite pe lângă biserici și aflate în afara incintei orașului. Prima atestare documentară a unui spital s-a făcut în anul 1461. Existența spitalelor a determinat și apariția farmaciilor. Obiectele farmaceutice din expoziția muzeului  provin de la farmacia „La Vulturul” (1720) și cuprind recipiente din lemn (secolul XVII-XVIII), porțelan și sticlă (secolul XVIII).

Sala de la al treilea nivel al turnului adăpostește expoziția de mobilier din diferite perioade istorice. Piesele expuse, adevărate opere de artă, oferă o imagine a influențelor curentelor artistice asupra modului de decorare a mobilei. Expoziția cuprinde  masa  de  secol XVI, refăcută în 1780, bufetul si lada de zestre din secolul al XVII, dulapul masiv cu forme baroce, măsuța în stil roccoco și comoda în stil biedermeier.

 

La etajul al patrulea, în impresionata sală care oferă un frumos exemplu de boltă gotică pe ogive, se află colecția care cuprinde unelte, însemne și produse ale breslelor meșteșugărești din Sighișoara. Mai sus cu un etaj sunt etalate piese de ceramică săsească din Transilvania, iar la ultimul nivel al turnului, pe lângă mecanismul ceasului cu figurine, sunt expuse câteva exemplare de orologii din diferite perioade. 

 

Camera de Tortură de sub turn impresionează prin veridicitatea sa. În fosta celulă a închisorii, o sală mică și întunecată, se pot vedea câteva obiecte interesante: lanțurile pentru mâini și picioare cu care erau încătușați cei condamnați,  jugul de tortură, scara de tortură, piatra de 6 kg care atârna de gâtul celor acuzați de înșelătorie și care erau legați la stâlpul infamiei din Piața Cetății.

 

A treia locație a muzeului este Sala de Arme, și aceasta fiind în apropierea Turnului cu Ceas. Colecția prezintă în cele patru săli evoluția armelor albe și de foc de-a lungul timpului.

 

 

Bibliografie:

Sighișoara, Muzeul de Istorie, Editat de: Muzeul de Istorie din Sighișoara și Arol Trade Oradea, pp. 1-26.

www.muzeusighisoara.com 

 

Autor: Maria Orosan-Telea