• Astăzi, 30.05.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Sinagoga

Sinagoga din Tîrgu-Mureș, cunoscută și sub denumirea de „Templul Mare”, a fost construită între anii 1899-1900 din inițiativa comunității evreiești „Status Quo” și este considerată una dintre cele mai frumoase clădiri de acest fel din România. Pe tabla de marmură din holul templului sunt încrustate numele celor care au contribuit prin sprijin spiritual sau material la ridicarea edificiului. Astfel, apar numele președintelui de atunci al comunității, Burger Adalbert, al vicepreședintelui, Farkas Mendel, al rabinului, Dr. Wilhem Joachim și ale donatorilor mai importanți. Cel care s-a ocupat de întocmirea proiectului a fost arhitectul evreu Gartner Jacob din Viena, iar executarea lucrărilor a fost coordonată de meșterul constructor Sóos Pál. Concepția arhitecturală este marcată de monumentalitate și de un eclectism armonios. Au fost îmbinate într-o manieră reușită diferite stiluri caracteristice Europei Occidentale cu cele specifice lumii musulmane pentru a se obține un efect de bogăție și grandoare. Fațada principală se compune din partea centrală și două turnuri laterale, încoronate cu câte o cupolă bulbară de inspirație orientală. Intrarea principală este adăpostită de un portic format din trei arcuri semicirculare sprijinite pe coloane. Deasupra acestuia se află marea rozasă florală. Pe frontonul  fațadei apare o inscripție în limba ebraică, dispusă astfel încât să urmărească linia curbată a rozasei și a frontonului. Textul este un citat din Vechiul Testament (Isaia 56/7) și înseamnă: „Casa mea va fi o casă de rugăciune pentru toate popoarele”. Elemente precum coloane zvelte cu capiteluri decorate în relief cu motive vegetale, pe care se sprijină deschideri în arce semicirculare în plin cintru sunt alăturate profilurilor dantelate și ornamentelor trilobate. Fiecare turn are câte o ușă de acces spre scările care duc la balconul din interiorul templului și câte o rozasă de dimensiuni mai mici. Întreg edificiul este dominat de cupola centrală. Fiecare latură a turlei centrale este decorată cu câte o rozasă florală asemănătoare cu cele de pe fațadă. Acest tip de fereastră este folosit în repetate rânduri și în cazul fațadelor laterale. Interiorul vast este și foarte bogat decorat, atât prin forme, cât și prin culoare. Capacitatea templului este de 314 locuri, la parter (pentru bărbați), și 238 de locuri, la etaj (pentru femei). Spațiul se compune dintr-un hol de acces despărțit de nava centrală prin uși decorate cu vitralii colorate. Nava centrală este delimitată de cele două nave laterale deasupra cărora se află balcoanele, prin coloane așezate pe socluri înalte. Bolta centrală este pictată sub formă stelară în culori vii și este decorată cu motive în formă de scoică sau cu panouri traforate în centrul cărora se află steaua lui David. Sub boltă se află bima – un spațiu pătrat delimitat de o balustradă – destinată citirii unor anumite fragmente din Tora. Un element esențial al interiorului sinagogii este chivotul, locul unde se păstrează sulurile Torei, aflat în capătul navei centrale. Lipit de balustrada chivotului se află monumentul dedicat evreilor târgumureșeni dispăruți în timpul holocaustului. În anul 1944 au avut loc și la Tîrgu-Mureș, aflat în acea perioadă în componența statului maghiar, deportări ale evreilor. Statisticile spun că au pierit în lagărele de concentrare de la Auschwitz 5943 de evrei târgumureșeni. În memoria acestora, placa din Templul Mare poartă inscripția în limba ebraică: "Numărul martirilor din orașul nostru este de 5943. și piatra din zid strigă de durere și tot poporul evreu deplânge exterminarea părinților noștri și a celor dragi nouă care au fost asfixiați și arși la Auschwitz în anul 5704 (1944)". Concepția decorativă a interiorului se bazează pe ideea de imitație de marmură. Pereții sunt divizați în panouri și pictați astfel încât să lase impresia de marmură. Coloanele si soclurile pe care se sprijină sunt de asemenea realizate din materiale care imită marmura roșie. Capitelurile coloanelor sunt împodobite cu stucaturi aurite și cu brâuri pictate în roșu și albastru. Ultimele restaurări de amploare ale clădirii au fost făcute în anul 2000, când s-au executat atât lucrări de consolidare a zidurilor cât și lucrări fine de refacere a decorațiunilor interioare.

 

Bibliografie:

Tîrgu-Mureș, oraș al artelor, volum editat de Primăria Tîrgu-Mureș în colaborare cu revista "Vatra", pp. 26-27.

 

Autor: Maria Orosan-Telea