• Astăzi, 30.05.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Clădirea Liceului Bolyai

Actuala formă a clădirii ce adăpostește Liceul Bolyai din Tîrgu-Mureș este rezultatul mai multor etape de construcție, care încep cu anul 1802 și se termină la începutul secolului al XX-lea. Vechea școală reformată din Cetate, Schola Particula, înființată în anul 1557 se va muta în secolul al XVII-lea în actuala stradă Bolyai. În 1718 această instituție va primi gradul de colegiu, asimilând elevii și profesorii Colegiului Reformat din Sárospatak, refugiați la Tîrgu-Mureș din cauza represaliilor Imperiului Habsburgic. Vechile clădiri în care a funcționat colegiul nu s-au mai păstrat, ele fiind demolate și înlocuite cu altele mai noi. Cea mai veche parte a clădirii Liceului Bolyai, așa cum îl vedem astăzi, este cea dinspre strada Mihail Kogălniceanu. La 1800 exista aici o construcție de lemn care servea drept internat și care era aproape ruinată. Din această cauză, în anul 1802, vor fi începute lucrările pentru realizarea unei clădiri care să corespundă exigențelor vremii. Meșterii zidari care au condus lucrările sunt: Schmidt Constantin, Sommer Ioan și Jakabfi Tamás. Edificiul a fost conceput pentru a îndeplini funcția de internat, așa cum reiese și din inscripția existentă deasupra ușii de acces spre coridor: Internatus. Planul este de formă dreptunghiulară, cu o latură mult mai lungă decât cealaltă, iar ca elevație clădirea este alcătuită din subsol, parter și două etaje. Accesul se face printr-o ușă aflată în actualul gang. Aceasta face legătura cu un coridor lung din care se pătrunde în cele șapte încăperi înșirate. Aspectul exterior este foarte simplu, fără decorațiuni deosebite. Deasupra intrării există un mic turnuleț clopotniță. Un nou corp de clădire se va ridica în anul 1871, pe latura dinspre strada Bolyai. Partea centrală, care este și cea mai semnificativă ca dimensiuni și ca stil, se va construi în anii 1908-1909, după planurile arhitectului Baumgarten Sándor din Budapesta. Este printre primele clădiri din Tîrgu-Mureș realizate în stil secession. Fiind o instituție de învățământ cu o tradiție foarte veche, a avut parte de-a lungul secolelor de profesori remarcabili cum sunt: Kovásznai Sándor, Köteles Sámuel și Bolyai Farkas, al cărui nume îl poartă din anul 1957. De asemenea, la acest colegiu au studiat viitoare personalități de marcă ale culturii maghiare dar și ale culturii românești. Au fost prezenți aici iluminiștii Gheorghe șincai și Petru Maior. Bibliografie: Ioan Eugen Man, Tîrgu-Mureș, istorie urbană de la începuturi până în 1850,Tîrgu-Mureș, Ed. Nico, 2006, pp.226-228. Autor: Maria Orosan-Telea