• Ma, 10.08.2020
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Kolostortemplom

 A Szűz Mária templom, mai nevén Kolostortemplom, a domonkosrend tulajdonába tartozott, az első, 1298-as adatok szerint, amely azt is emlí­ti, hogy VIII. Bonifác pápa bűnbocsánatot adott mindazoknak, akik ebben a templomban vettek részt a miséken.
 A Segesvári vár központjában található, az órás-Torony közelében. A XV. században az épületet gótikus stí­lusban épí­tették újra. A tetőzetet megemelték, í­gy a kápolnából létrehozván egy háromhajós csarnoktemplomot.
 1508 és1510 között a kolostor törzsét tartó épí­tészeti elemeket újraépí­tették. Ez mai napig sem teljes, hiszen több alkalommal is lerombolták a Közigazgatási Palota épí­tésének idején, 1886-ban.
 1556-ban a dominikánusok elhagyták a várost, s í­gy a templom a reformátusok tulajdonába került, a kolostor pedig a Városi Tanácséba. Egy másik nagyobb beavatkozás, a 1676-os tűzeset után történt meg.
 A templom mai arculata monumentális és egyszerű, minden külső dekoráció nélkül. Emlí­thetjük itt kar menti, a homlokzati és keleti oldali boltí­ves hosszanti ablakokat, valamint a főbejáratot, amely kidomborodik, a két  oldalsó  kőlábból. A templom északi falán egy reneszánsz stí­lusú kőkeretezés látható 1570-ből.
 Az 1676-os tűzeset nagyméretű károkat okozott, í­gy szűkség volt az épület javí­tására. Újraépí­tették a tetőzetet, felállí­tották a templomtornyot,a belsőrészt pedig újra berendezték barokk stí­lusban. Ebben az időszakban (1680-as év) készült el a Johann West által készí­tett és Jeremias Stranovius által festett oltár. Ugyanők készí­tették a templom orgonáját.
 A templomban számos  értékes vagyontárgy található: bronz keresztelőtál 1440-ből, bibliai és virágmotí­vumokkal dí­szí­tve, valamint XVII. századi anatoliánius szőnyegek.
 Az utolsó restaurálás 1982-ben volt, de a főhomlokzatot manapság is állványok fedik, ezzel is jelezve egy újabb javí­tássorozat következik.
 

Könyvészet:
Erich Dubowy, Sighișoara, un oraș medieval, București, Ed. Tehnică, 1957.
Vasile Drăguț, Cetatea șighișoara, București, Ed. Meridiane, 1968.