• Astăzi, 2.12.2023
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production

A Marosvásárhelyi Képzőművészek Egyesülete

A Romániai Képzőművészek Egyesületének marosvásárhelyi fiókját 1950-ben hozták létre avval a céllal, hogy tagjai tevékenységét és személyes vagy közös kiállí­tásait támogassa. Nemzeti szinten a Képzőművészek Egyesülete többé-kevésbé a Bukaresti Szépművészeti Szakszervezet és a többi város Képzőművészek Vegyes Szakszervezetei munkájának egyenes folytatója. Ami a helyi művészi életet illeti, Marosvásárhely már a 20. század elején kedvező körülményeket biztosí­tott a szépművészet számára. A Kultúrpalota épí­tése, amely keretén belül1913-ban a Magyar Közművelődési Minisztérium támogatásával a művészi alkotások számára létrejött a képtár is, fontos momentum ebben az értelemben. A marosvásárhelyi művészeti élet további fontos mozzanata az Aurel Ciupe festő által vezetett és helyi anyagi alapokból támogatott Festészet Szabad Iskolájának 1932-ben való megalakulása.    A KE marosvásárhelyi fiókjának első elnöke Barabás István (1950-1968), akit Gheorghe Olaru (1968-1970), majd Török Pál (1970-1977) festők, Romulus Feneș dí­szletfestő (1977-1989), Hunyadi László (1990-1993) és Izsák Mártin szobrászok (1993-1996) illetve Adrian Chira festő követ. Jelenleg Gheorghe Mureșan szobrász a fiók elnöke. A KE Kultúrpalota földszintjén található kiállí­tóterme, az évek során a marosvásárhelyi (és nem csak helyi) képzőművészek számos egyéni és közös kiállí­tásának szí­nhelye. Mindemellett az egyesület tágabb körű kiállí­tások és évente megszervezett alkotótáborok kezdeményezője és szervezője. 1976 és 1986 között Molnár Dénes grafikus kezdeményezésében rendezésre került a Marosvásárhelyi Humor Szalon is. 1985-től 1996-ig Marosormón az „In Memoriam - Marosorbó” szobrásztábor sorának lehetünk tanúi; minden alkalommal 11 művész vett részt, azon 11000 román katona emlékére állí­tva műveket, akik az Első Világháború idején tűntek el. Az újabb kezdeményezések között szerepel az „Ariadne” nevű textilművészet számára nyitott szalon is, amely három alapelven nyugszik: hagyomány, keresés és tapasztalat. A „TOTEM” projekt, aminek fő hatóereje Adrian Adam Chira festőművész, a kritikusok véleménye szerint valódi művészi fordulatnak minősül, avval a céllal, hogy „egy tiszta és kellően rugalmas elv köré összpontosí­tsa a teremtő energiákat [...] , hogy mondanivalójukban érthető műveket teremtsen és szí­nes, az értelmezésekre nyitott, a stilisztikai jelentésekben gazdag előadást nyújtson.” (Corneliu Antim – művészet-kritikus). A marosvásárhelyi KE további fontos eseménye a Bolyai alkotótábor, amely megrendezésére először 2001-ben került sor, és amely a tudományok elkötelezettjei és a képzőművészek találkozópontjává lett. Jelenleg körül-belül 100 tagot számlál a MKE. Bibliográfia: Repere ale artei plastice mureșene, Tîrgu-Mureș, Ed. Ansid, 2006, pp. 5-24.