• Astăzi, 23.10.2021
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

A Segesvári Vár

shares
0 comments
Segesvár óváros

A Segesvári vár Erdély egyik leglátványosabb és legjobb állapotban megőrzött középkori épí­tménye.  Egyes történelmi iratok a város megállapí­tásának idejét a XII. század végére teszik, emellett az első í­rásos dokumentumok  az 1280-as évben emlí­tik először a várost, akkor még Castrum Sex néven. Miután a magyar csapatok elfoglalták Erdélyt , II. Géza magyar király a határmenti vidékekre németeket telepí­tett be, azzal a szándékkal, hogy a terület határait védjék. Egy ilyen szász település, amely a fent emlí­tett céllal jött létre a XII.- XIII. században, Segesvár is. A szászok Erdélyben előjogokkal rendelkeztek, és ezzel együttjárt a tulajdonjog valamint a XIV. században teljes területi autonómia. 

Itt olvashat bővebbenbővebben

[Translate to hu:]