• Ma, 13.12.2019
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

Nagy Szabó ház

Nagy Szabϳ ház

1623-ban épÏ­tette Nagy Szabϳ Ferenc, fontos krϳnikása a városnak.

Az épület sarka

Stlilisztikai szempontbϳl az épület a kései reneszánsz jegyeit hordozza magán és elég nagy viszonlatban őrizte meg az eredeti arculatát.

Torony

A sarkon találhatϳ kör alakú tornyot erős tartϳkarok támasztják alá.

Évszám

A Rϳzsák tere felőli oldalon találhatϳ egy évszám, amely az épÏ­tés évét jelzi.

Keretezés

Az ajtϳk és ablakok keretezése egyszerű.

Belső rész - részlet

A boltozat alátámasztása keresztes szerkezetű.

Belső rész

Tartϳ - boltϭv.

Keresztboltozat

A későreneszánsz jellemzője.