• Ma, 27.05.2018
  • Educație în Mureș
  • Vederi în Mureș
  • în Mureș
  • Revista Tuș
  • Republic Production
  • AMPER - Asociația pentru Minți Pertinente
  • POL - Partidul Oamenilor Liberi

    Ezen oldal felhasználásakor egyetért a következő felhasználási feltételekkel :

Felhasználási körülmények

Ez az oldal a román állam minden hivatalos/törvényes előí­rásának megfelel. Az oldalon található összes információ (képek, szövegek, grafikák, szimbólumok, web-grafika elemek, feliratok, programok, illetve mindennemű más adat) a REEA tulajdonát képezi és a román törvény illetve a nemzetközi szerzői jogra vonatkozó egyezmények védik.

Tulajdonjog

Az oldal teljes tartalma, természetétől függetlenül (szöveg, képek, grafikus elemek, software és további hasonló elemek) a REEA tulajdonát képezik, és esettől függően, más felek tulajdonát. A tartalom használata a REEA illetve más jogos tulajdonos beleegyezése nélkül, az érvényben levő törvény értelmében büntetendő.

Az oldal használata

Az oldal és az általa felajánlott szolgáltatások használatakor, Ön, a használó köteles :
az érvényben levő törvényeket betartani, és ne folyamodjon cracking, hacking vagy egyéb hasonló tí­pusú művelethez, ami veszélyezteti az oldal, a server minőségi működését, az információk biztonságát stb.
ne módosí­tsa, másolja, terjessze, küldje, plakátolja, hirdesse, készí­tse újra, alkosson származékokat illetve ne árusí­tson semmiféle ezen az oldalon elért információt vagy szolgáltatást

A felelőség alóli tehermentesí­tés

A REEA nem tehető felelőssé az Ön felszerelését ért egyetlen károsodásért sem, ami az oldal látogatása közben, valamilyen információ kicsomagolása esetén -beleértve szöveget, képeket és katalógust- keletkezett.

Az információ

Az oldal használata közben előfordulhat, hogy bizonyos információk bevitelét kéri Öntől. Ezek szigorúan az illető kérés kapcsán megfogalmazottak szerint és/vagy a bizalmassági politikának megfelelően használandóak.

Más oldalakhoz való csatlakozás

A saját oldalunkon kí­vüli oldalakhoz, illetve harmadlagos oldalakhoz is biztosí­tunk átjárást. Ezeket az oldalakat nem mi ellenőrizzük és nem vállaljuk azon cégek viselkedéséért a felelőséget, akik a mi oldalunkkal állnak kapcsolatban, a mi oldalunkhoz csatlakoztak.

Információ áthelyezés

Az információt más országokban levő szervereinkre is áthelyezhetjük, tevékenységünk nemzetközi jellege miatt.

A felhasználási feltételek elfogadása

A cultura.inmures.ro oldal használata a fent vázolt felhasználási feltételeknek van alárendelve. A REEA fenntartja azon jogát, hogy ezeket a feltételeket bármikor, előzetes értesí­tés nélkül, módosí­tsa. A változtatásokat erre az oldalra í­rjuk ki, és rögtöni érvényességgel bí­rnak. Az oldal mindenkori módosí­tás utáni használata, ezek Ön általi elfogadását is jelenti.

Bizalmassági egyezmény

    Ezen oldal felhasználásakor egyetért a következő felhasználási feltételekkel :

Felhasználási körülmények

Ez az oldal a román állam minden hivatalos/törvényes előí­rásának megfelel. Az oldalon található összes információ (képek, szövegek, grafikák, szimbólumok, web-grafika elemek, feliratok, programok, illetve mindennemű más adat) a REEA tulajdonát képezi és a román törvény illetve a nemzetközi szerzői jogra vonatkozó egyezmények védik.

Tulajdonjog

Az oldal teljes tartalma, természetétől függetlenül (szöveg, képek, grafikus elemek, software és további hasonló elemek) a REEA tulajdonát képezik, és esettől függően, más felek tulajdonát. A tartalom használata a REEA illetve más jogos tulajdonos beleegyezése nélkül, az érvényben levő törvény értelmében büntetendő.

Az oldal használata

Az oldal és az általa felajánlott szolgáltatások használatakor, Ön, a használó köteles :
az érvényben levő törvényeket betartani, és ne folyamodjon cracking, hacking vagy egyéb hasonló tí­pusú művelethez, ami veszélyezteti az oldal, a server minőségi működését, az információk biztonságát stb.
ne módosí­tsa, másolja, terjessze, küldje, plakátolja, hirdesse, készí­tse újra, alkosson származékokat illetve ne árusí­tson semmiféle ezen az oldalon elért információt vagy szolgáltatást

A felelőség alóli tehermentesí­tés

A REEA nem tehető felelőssé az Ön felszerelését ért egyetlen károsodásért sem, ami az oldal látogatása közben, valamilyen információ kicsomagolása esetén -beleértve szöveget, képeket és katalógust- keletkezett.

Az információ

Az oldal használata közben előfordulhat, hogy bizonyos információk bevitelét kéri Öntől. Ezek szigorúan az illető kérés kapcsán megfogalmazottak szerint és/vagy a bizalmassági politikának megfelelően használandóak.

Más oldalakhoz való csatlakozás

A saját oldalunkon kí­vüli oldalakhoz, illetve harmadlagos oldalakhoz is biztosí­tunk átjárást. Ezeket az oldalakat nem mi ellenőrizzük és nem vállaljuk azon cégek viselkedéséért a felelőséget, akik a mi oldalunkkal állnak kapcsolatban, a mi oldalunkhoz csatlakoztak.

Információ áthelyezés

Az információt más országokban levő szervereinkre is áthelyezhetjük, tevékenységünk nemzetközi jellege miatt.

A felhasználási feltételek elfogadása

A cultura.inmures.ro oldal használata a fent vázolt felhasználási feltételeknek van alárendelve. A REEA fenntartja azon jogát, hogy ezeket a feltételeket bármikor, előzetes értesí­tés nélkül, módosí­tsa. A változtatásokat erre az oldalra í­rjuk ki, és rögtöni érvényességgel bí­rnak. Az oldal mindenkori módosí­tás utáni használata, ezek Ön általi elfogadását is jelenti.